Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo zastopajo (tudi) zaščiteni kmetijski pridelki in izdelki

Slovenija je po običajih in tradiciji zelo raznolika dežela, kar se odraža tudi v bogati gastronomski dediščini in pestrosti ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Zato je pomembno tudi poznavanje evropskih ter nacionalnih shem kakovosti. Zaščiteni kmetijski pridelki in živila so eden pomembnejših zastopnikov - ambasadorji, ki po svetu promovirajo posebnosti in del najboljšega, kar premore Slovenija.

Za bolj povezano delovanje proizvajalcev zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil je bil 26. januarja letos ustanovljen tudi Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov.

Slika slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil j

Tematska infografika | Avtor MKGP

Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov je bil ustanovljen na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, njegov predsednik je Boštjan Noč (predsednik Čebelarske zveze Slovenije). Namen konzorcija je povezati člane za izvedbo različnih skupnih aktivnosti, kot so skupni nastopi za promocijo evropsko zaščitenih slovenskih kmetijskih pridelkov in živil, izvajanje generične promocije za te proizvode, sheme kakovosti in logotipe, skupni nastopi pri oblikovanju ter zagovarjanju zakonodajnih predlogov s tega področja in informiranje ter opozarjanje na nedovoljene prakse ali zlorabo imen slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.

Konzorcij se je ministru dr. Jožetu Podgoršku prvič predstavil na avdiovizualnem sestanku minuli teden (10. 2. 2021). Na sestanku je minister dr. Jože Podgoršek poudaril: »Veseli me, da je konzorcij nastal s ciljem povezovanja, sodelovanja in skupnega nastopa proizvajalcev zaščitenih proizvodov, ki so prepoznali, da je v današnjih časih to nujno potrebno za dosego uspešnih in pozitivnih rezultatov.« Konzorcij bo s svojimi aktivnostmi še posebno pomemben v letošnjem letu, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU ter ob nazivu Slovenije - Evropske gastronomske regije.

Zadovoljstvo s pristopom ministrstva je na sestanku izrazil tudi Boštjan Noč, predsednik konzorcija: »Že dolgo časa nisem prisostvoval tako pozitivnemu sestanku. Veseli me dejstvo, da tako minister dr. Jože Podgoršek kot strokovne službe podpirajo ustanovitev konzorcija evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov in skupaj z optimizmom iščemo možnosti sodelovanja pri promociji zaščitenih slovenskih živil.«

Ministrstvo bo s konzorcijem tesno sodelovalo na področjih, povezanih s shemami kakovosti, zaščitenimi proizvodi in nadzorom nad nedovoljenimi praksami in zlorabo imen. V pripravi je tudi posodobitev brošure o slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkih in živilih, na spletni strani »Naša super hrana« se bo dodatno informiralo o zaščitenih proizvodih, pomenu zaščite ipd. Ministrstvo bo začelo tudi s sistemskim pristopom za generično promocijo shem in logotipov za sheme »zaščitena označba porekla«, »zaščitena geografska označba« in »zajamčena tradicionalna posebnost«.