Skoči do osrednje vsebine

Včeraj več pozitivnih testov kot na isti dan v preteklem tednu

Na današnji dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sta sodelovala Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

V sredo je bilo opravljenih 26.270 testiranj, pozitivnih je bilo 992 PCR- in 393 hitrih testov. Skupno je bilo tako potrjenih 1385 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 5482 PCR-testov, pozitivnih je bilo 18,1 odstotka, opravljenih je bilo tudi 20.788 hitrih antigenskih testov, pozitivnih je bilo 1,9 odstotka.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 828 ljudi, od tega 157 na intenzivni negi. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih le 20 bolnikov, kar je najmanj v zadnjih mesecih. Umrlo je 10 bolnikov, vsi v bolnišnicah.

14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev je včeraj na ravni države znašala 662, danes se je znižala na 653. Sedemdnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znaša 837 in se je zvišalo glede na včerajšnji podatek, ko je bilo število 827.

Število novih okužb s SARS-CoV-2 izstopa v naslednjih občinah: Ajdovščina (22), Brežice (20), Celje (40), Koper (78), Kranj (33), Medvode in Nova Gorica (23), Novo mesto (29), Ptuj (30), Ljubljana (134) in Maribor (37).

Tedensko poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem epidemije COVID-19 za obdobje od 1. do vključno 7. februarja je predstavila Potza. Skupno število opravljenih nadzorov je bilo 3762. Izrečenih je bilo 29 prekrškovnih sankcij, 352 opozoril po Zakonu o prekrških in 128 upravnih ukrepov.

V gostinstvu je bilo opravljenih 166 nadzorov ter izrečenih 14 prekrškovnih sankcij in 15 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 447. Izrečeni sta bili 2 prekrškovni sankciji, skupno 39 opozoril in izdana 1 odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 365, pri čemer je zdravstveni inšpektorat izrekel 57 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo pri 106 nadzorih izrečenih skupno 6 opozoril.

V soboto, nedeljo in na praznični ponedeljek so bili zdravstveni inšpektorji prisotni na 13 izletniških točkah in smučiščih, na katerih je potekala skupna akcija nadzora z inšpektoratom za infrastrukturo in policijo. Pri tem so bile ugotovljene le manjše kršitve, in sicer posamezni primeri zbiranja ter nepravilnega nošenja mask, kar pa je bilo po izreku opozoril tudi takoj odpravljeno.

Zdravstveni inšpektorat izvaja sistematični nadzor nad izvajanjem testiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Prve nadzore so skupaj z inšpektoratom za šolstvo in šport izvedli na štirih lokacijah waldorfskih osnovnih šol in vrtcev v Celju, Žalcu in Ljubljani. Testiranje zaposlenih je izvedel pooblaščeni izvajalec, pri sami organizaciji testiranja in obveščanju zaposlenih ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Inšpektorat je evidentiral nekaj posameznikov, ki se testiranja niso želeli udeležiti. Na podlagi ugotovitev bo zoper posameznike v primeru ugotovljenih kršitev Zakona o nalezljivih boleznih uveden prekrškovni postopek.

Na mestih, kjer se izvaja cepljenje proti COVID-19, je zdravstveni inšpektorat do danes opravil skupno 112 nadzorov, v navedenem tednu pa 17. Na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev cepljenja, je bilo ugotovljeno, da je pri 14 izvajalcih cepljenje potekalo v skladu z državno strategijo, pri enem pa so bile ugotovljene neskladnosti, in sicer cepljenje posameznikov, ki ne sodijo v prednostne skupine

V okviru vseh opravljenih nadzorov je bila 15 zavezancem izdana ureditvena odločba, s katero jim je bilo naloženo opravljanje cepljenja v skladu z državno strategijo. Zavezanci, ki jim je bila izdana odločba, so: splošne bolnišnice Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice in Golnik; psihiatrični bolnišnici Ormož in Begunje; zdravstveni domovi Velenje, Domžale, Grosuplje, Nova Gorica, Ilirska Bistrica in Tolmin ter Zasebna ambulanta družinske medicine Sajovic Roglič; Onkološki inštitut Ljubljana in Ortopedska bolnišnica Valdoltra.

V zadnjih sedmih dneh, torej od četrtka, 4. februarja, do vključno srede, 10. februarja, so policisti ob opravljanju rednih nalog po besedah Tomaža Pečjaka na 15.331 krajih opravili nadzor glede izvajanja določb vladnih odlokov. To je v povprečju več kot 2190 nadzorov dnevno. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi 110 sprejetih prijav o domnevnih kršitvah odlokov s strani občanov.

Policija je izrekla skupno 1608 ukrepov, in sicer 1065 opozoril, izdanih je bilo 532 plačilnih nalogov. V 10 primerih je policija izvedla prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista.

V navedenem obdobju je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala skupno 9.813 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega so preklicali 45 potrdil, ker se je pozneje v postopku izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno. Potrdila je tako policija vročila 9768 osebam, od tega 8726 polnoletnim in 1042 mladoletnim osebam.

Največ napotitev v karanteno na domu je bilo vročenih osebam, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (6912), Hrvaške (978), s Kosova (476), iz Srbije (405), Avstrije (272), Severne Makedonije (228) in Nemčije (200). V karanteno na domu so bile napotene osebe, ki so pripotovale v Slovenijo iz skupno 34 različnih držav.

Policija je v preteklem, zaradi praznika podaljšanem koncu tedna na smučiščih v rdečih statističnih regijah izvedla poostreni nadzor s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil NIJZ. V večini primerov je bilo ugotovljeno, da so smučarji odgovorni in upoštevajo predpisani red, omejitve in priporočila NIJZ ter vladne odloke. Policija je v okviru teh nadzorov izrekla 66 ukrepov zaradi kršitev odlokov, vezanih na Zakon o nalezljivih boleznih, in 13 ukrepov zaradi kršitev druge zakonodaje. Tako so policisti izrekli 57 opozoril in izdali 9 plačilnih nalogov. V večini primerov je šlo za kršitve prehajanja meja statističnih regij. Pečjak je navedel primer, da je bilo na cesti od Cerkelj proti spodnji postaji gondole smučišča Krvavec v določenem obdobju od 40 ustavljenih vozil kar za 22 vozil ugotovljeno, da prihajajo iz druge statistične regije. Vozniki so se po opozorilu obrnili in odpravili nazaj v svojo statistično regijo.

 

 

 

 

 

Tomaž Pečjak

Tomaž Pečjak | Avtor Nebojša Tejić/STA

1 / 2