Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 10. februarja 2021.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 9. 2. 2021 opravljenih skupaj 1.287.251 testiranj (PCR in HAGT). 9. 2. 2021 je bilo opravljenih 44.504 testiranj (5.061 PCR in 39.443 HAGT) in potrjenih 1.439 novih okužb s COVID-19 (880 PCR in 559 HAGT), kar skupno znaša 3,2 odstotka pozitivnih testov (17,4 odstotka PCR in 1,4 odstotka HAGT). Do 9. 2. 2021 je bilo z enim odmerkom cepljenih 55.116 oseb, z dvema odmerkoma pa 43.008.

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) in COVID-19 sledilnika so 9. 2. 2021 v bolnišnicah zdravili 864 bolnikov s COVID-19, od tega 160 na intenzivni negi, 121 oseb je bilo odpuščenih iz bolnišnične oskrbe. Umrlo je 13 oseb, od marca 2020 skupaj 3.666.

Število okuženih v vseh regijah se zmanjšuje. Skladno z vladnim Načrtom sproščanja ukrepov so doseženi kriteriji za prehod v oranžno fazo, o čemer bo Vlada še odločala.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 10. 2. 2021 vključenih 1.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 123 prostovoljcev humanitarnih organizacij.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih ravneh. Skupaj s predsednikom Borutom Pahorjem je obiskal Štab CZ za Podravje, vrtec, dom upokojencev in Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Regijski in občinski štabi Civilne zaščite (CZ) so spremljali razmere v regiji in občinah ter komunicirali z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni.

Pripadniki CZ, redarske službe, policija, občinski inšpektorji in prostovoljci so opravljali terenske obhode in preverjali spoštovanje ukrepov na javnih površinah. Logistično in tehnično so pomagali pri izvedbi brezplačnega množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi.

Občine so sodelovale pri koordinaciji razporejanja prostovoljcev, pomagale pri oskrbi ranljivih skupin in pomagale pri prevozu brisov. Občanom so nudile informacije po telefonu in elektronski pošti. Vzpostavljene so telefonske številke za nudenje psihosocialne pomoči.

Gasilske enote širšega pomena so po potrebi razkuževale objekte v javni rabi.

Iz nekaterih regij so sporočili, da jim že primanjkuje hitrih testov. V Mestni občini Nova Gorica na množično testiranje prihajajo tudi osebe, ki so pred kratkim prebolele COVID-19, ker to od njih zahtevajo delodajalci.

Na ministrstvih so izvajali naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti. Spremljali so razmere ter upoštevali potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Odgovarjali so na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti. Pristojne inšpekcijske službe so nadzorovale izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Iz večine ministrstev niso poročali o posebnostih.

Visoko plimovanje morja

Izpostava Koper

Ob 7.35 je bila v Piranu, zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra prožena sirena javnega alarmiranja z znakom - opozorilo na nevarnost. Morje je poplavilo Rdeči pomol, Prešernovo nabrežje in Kidričevo nabrežje.

Poplave

Izpostava Nova Gorica

Ob 12.38 je na Cerju v občini Miren-Kostanjevica je meteorna voda poplavila jašek dvigala v objektu. Gasilca Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota (JZ GRD GE) Nova Gorica sta izčrpala vodo iz jaška.

Ob 16.25 je v kraju Ledine, občina Idrija, meteorna voda pričela poplavljati pritlične prostore stanovanjskega objekta. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ledine so izčrpali vodo iz objekta.

Plazovi

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.13 se je na cesto Staro selo–Breginj–Most na Nadiži pred naseljem Potoki, občina Kobarid sprožil zemeljski plaz. Promet poteka izmenično enosmerno. O dogodku je bil seznanjen tudi poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite (OŠ CZ) Kobarid in poveljnik PGD Kobarid. Gasilci PGD Kobarid so dodatno opravili ogled kraja dogodka.

Ob 18.07 se je na regionalno cesto Solkan–Trnovo, občina Nova Gorica, sprožil zemeljski plaz. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet, do prihoda policije in dežurnih delavcev cestnega podjetja. Z dogodkom je seznanjen tudi poveljnik OŠ CZ Nova Gorica.

Delovne in rudniške nesreče

Izpostava Postojna

Ob 10.51 je v naselju Podskrajnik, občina Cerknica, v enem izmed podjetij z viličarja na noge delavca padel težji kovinski predmet. Poškodovanega delavca so oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Cerknica in ga odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Reševanja obolelih oseb

Izpostava Kranj

Ob  13.32 so na Gradnikovi ulici v Kranju gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Kranj nudili pomoč reševalcem NMP Kranj pri reanimaciji in prenosu obolele osebe.

Pogrešane osebe, živali in stvari

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 10.04 so v Vuhredu, občina Radlje ob Dravi, gasilci PGD Vuhred nadaljevali z iskanjem pogrešane osebe z dne 6. 2, 2021. Pregledali so brežino reke Drave, vendar pogrešane osebe niso našli.

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 8.04 je v naselju Šentjungert, občina Celje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča po strmi brežini in se prevrnilo na bok. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Celje.

Izpostava Kranj

Ob 17.46 je bilo v naselju Dovje, občina Kranjska gora, v prometni nesreči udeleženo osebno vozilo. Gasilci GARS Jesenice so prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, nudili pomoč pri urejanju prometa, vozilo naložili na vozilo vlečne službe ter sanirali cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Izpostava Ptuj

Ob 18.00 se je v naselju Hujbar, občina Ormož, prevrnil tovornjak z delovnim strojem. Iz tovornjaka je iztekalo pogonsko gorivo iz delovnega stroja pa hidravlično olje. Gasilci PGD Ormož in Ljutomer so preprečili iztekanje nevarnih tekočin, počistili oljne madeže in prečrpali  preostanek pogonskega goriva.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 9.06 sta na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem, počistili in nevtralizirali razlite tekočine na cestišču in odstranili eno poškodovano vozilo s ceste. Reševalci Zdravstvenega reševalnega centra Koroške (ZRCK) Ravne na Koroškem so tri poškodovane osebe prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Slovenj Gradec.

Požari v objektih

Izpostava Celje

Ob 18.31 so v Bevčah, občina Velenje, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Bevče in Vinska gor. Pogasili so ogenj, pregledali kurišče in dimnik ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda pooblaščene osebe.

Izpostava Kranj

Ob 12.18 so se na Begunjski cesti v Lescah, občina Radovljica, vžgale saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Lesce in Hlebce so požar pogasili ter očistili dimnik.

Izpostava Ljubljana

Ob 18.18 so v naselju Gorice v občini Moravče gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Krašce in Moravče so goreče saje pogasili in dimnik ohladili ter s termovizijsko kamero objekt preventivno pregledali. Materialna škoda ni nastala. Stanovalcem so svetovali obisk dimnikarja.

Izpostava Novo mesto

Ob 18.48 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu zagorelo v dnevnem prostoru stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta. Gasilci iz Gasilskega-reševalnega centra (GRC) Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so evakuirali 15 stanovalcev iz zadimljenega objekta, omejili in pogasili požar v stanovanju ter prezračili stopnišče in stanovanja. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so na kraju pregledali lastnika stanovanja, kjer je gorelo in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Nova Gorica

Ob 2.05 je v Plavah, občina Kanal, na ekološkem otoku zagorel zabojnik za mešane komunalne odpadke. Posredovali so gasilci PGD Kanal, ki so požar, ki je zabojnik uničil, drugega pa poškodoval pogasili.

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Celje

Ob 20.56 so v stanovanjskem bloku na Ulici Kozjanskega odreda v Rogaški Slatini zaznali vonj po plinu. Gasilci iz PGD Steklarna Rogaška Slatina so opravili ogled in meritve prisotnosti plinov, a te niso pokazale koncentracije in povečanih vrednosti. Obveščene so bile pristojne službe.

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Celje

Ob 6.55 so v stanovanjski hiši v Preboldu pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Zahodnoštajerske regije ter Gorenjske in Ljubljanske regije odstranili 25 kosov manevrskih nabojev, ki so bili najdeni prejšnji dan in jih na primernem kraju varno uničili.

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Celje

Ob 7.13 se je na Kopališki cesti, občina Velenje kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj dogodka in ugotovili, da gre za okvaro na vozilu, ker se iz vozila ni več kadilo so odklopili akumulator in poklicali avto vleko.

Ob 15.38 so v naselju Lokavec v občini Laško, gasilci PGD Rimske Toplice nudili pomoč ekipi NMP Laško in policiji pri prenosu utopljenca iz Lokavškega potoka.

Izpostava Koper

Ob 6.43 je v Prisojah v občini Koper v okvarjenem dvigalu ostala ujeta oseba. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so s tehničnim posegom iz dvigala rešili osebo. Izklopili so glavno stikalo in obvestili servisno službo.

Izpostava Kranj

Ob 19.51 so iz podvoza pod avtocesto v Vogljah, občina Šenčur, gasilci iz PGD Voglje in Voklo zaradi nedelujoče črpalke izčrpali meteorno vodo in s tehničnim posegom izvlekli vozilo, ki je obtičalo v vodi.

Izpostava Ljubljana

Ob 20.31 so v ulici Polje, Cesta VI v Ljubljani gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana odprli vrata stanovanja, kjer je bila onemogla starejša oseba. Reševalci NMP so jo odpeljali v UKC Ljubljana.

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.38 so v ulici Tolminskega punta v Tolminu Gasilci iz PGD Tolmin pričeli s črpanjem meteorne vode iz kletnih prostorov hiše.

Izpostava Novo mesto

Ob 11.46 je ob Grajski cesti v naselju Otočec, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s parkirišča v reko Krko. Vozilo je v celoti potonilo. Potapljača, pripadnika Podvodne reševalne službe Novo mesto, sta vozilo navezala, gasilci GRC Novo mesto pa so ga s pomočjo vitla in avtodvigala dvignili iz vode, postavili na brežino, odklopili akumulator ter pomagali vlečni službi. V času nesreče v vozilu ni bilo oseb.

Ob 16.04 so v Cankarjevi ulici v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj, ob prisotnosti policistov, v večstanovanjskem objektu s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem nujne medicinske pomoči Črnomelj do onemogle osebe.

Ob 20.48 je v ulici Prapreška pot na Otočcu, občina Novo mesto, zaradi okvare pipe, v kuhinji stanovanjskega objekta iztekala voda. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli glavni ventil ter preprečili iztekanje.

Izpostava Trbovlje

Ob 12.35 so gasilci PGD Trbovlje, na Kešetovem v Trbovljah, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem dostop do onemogle osebe.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Opozorilo

Meteorološko stanje in napoved je dostopno na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/warning/

112: enotna telefonska številka za klic v sili v EU

Danes, 11. februar, je mednarodni dan številke za klic v sili. Datum ni bil izbran naključno, saj če datumu zbrišete ločilo dobite 112.

Za nas vse je pomembno, da si jo dobro vtisnemo v spomin, da se je bomo, bolj ali manj pretreseni ob različnih nesrečah, lažje spomnili.

Več o številki 112 na strani:

https://www.gov.si/novice/2021-02-11-112-enotna-telefonska-stevilka-za-klic-v-sili-v-eu/