Skoči do osrednje vsebine

171. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 6. februarja 2021 do vključno 12. februarja 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko širijo. Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko.

Izjeme od prepovedi, ki niso pogojene z izvedbo testa, veljajo za:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. geodetske storitve,
 5. pošto,
 6. dostavne službe,
 7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 11. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 12. storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
 13. čistilne servise in čistilnice,
 14. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 15. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 16. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme od prepoved, ki zahtevajo izvedbo testa, pa veljajo za:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 3. kmetijske prodajalne,
 4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
 5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
 6. tržnice,
 7. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 8. storitve nepremičninskega posredovanja,
 9. storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure (kot na primer kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 10. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 11. storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in storite, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje tovrstnega blaga in storitev torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke izjem, ki zahtevajo izvedbo testiranja, pa je dovoljeno le pod pogojem, da potrošniki predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi in da osebi, ki izvaja tovrstno ponudbo ter prodajo blaga in storitev, predložijo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Za izjeme, določene pod točkami 1, 2, 3, 4 in 6, ki zahtevajo izvedbo testa, začne pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, veljati 12. februarja 2021.

Izjeme, določene v 5. in 7. do 11. točki, ki zahtevajo izvedbo testa, začnejo veljati od 9. februarja 2021 dalje, ob pogoju negativnega izvida testa zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, oziroma so dejavnosti lahko odprte že od 6. februarja 2021,  v kolikor zaposleni že izpolnjujejo pogoj zagotovitve negativnega izvida testa.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj tehnologijo

Dnevni delovni migranti od jutri brez negativnega testa ob prihodu iz epidemiološko boljših držav

Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo (RS) zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Ob prihodu iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo boljšo epidemiološko sliko (nižjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev), lahko določene izjeme vstopajo še naprej brez napotitve v karanteno in brez predložitve negativnega izvida testa na SARS-CoV-2. To velja za:

 • dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja,
 • osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja,
 • državljana države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje,
 • osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni morajo te osebe predložiti, le če prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo slabšo epidemiološko sliko (torej višjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev) kot v Sloveniji.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022

Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022. Tako bo skupaj na voljo 18.520 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.155 mest za državljane Republike Slovenije in držav članic EU in 2365 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2021/2022 razpisujejo 4 javni visokošolski zavodi – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Visoka šola za varstvo okolja.

Za leto 2021/2022 je v soglasje Vladi Republike Slovenije predlagano naslednje število vpisnih mest za:

Državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:

 • vpis v 1. letnik: skupaj 16.245 vpisnih mest, in sicer 14.088 mest za redni študij in 2157 mest za izredni študij;
 • vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje): skupaj 4643,5 vpisnih mest, in sicer 2887 mest za redni študij in 1756,5 mest za izredni študij. Pri čemer je visokošolskim zavodom omogočeno tudi, da glede na dejanski vpis v preteklih študijskih letih z vpisom študentom v višjih letnikih dosežejo kvoto mest odobrenih za vpis v 1. letnik za pretekle generacije;
 • vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante: skupaj 728 vpisnih mest, in sicer 551 mest za redni študij in 177 mest za izredni študij.

Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU:

 • vpis v 1. letnik: skupaj 2365 vpisnih mest, in sicer 1741 za redni študij in 624 za izredni študij.

V primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 43 vpisnih mest več za redni študij. Število vpisnih mest za izredni študij se zmanjšuje, in sicer za 154 vpisnih mest. Skupno število razpisanih vpisnih mest je glede na predlog razpisa za študijsko leto 2020/2021 tako manjše za 120 vpisnih mest.

Povečujejo se predlagana vpisna mesta za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU v primerjavi z lanskim letom, in sicer za 88  vpisnih mest. Predlagano višje število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU je posledica povečanih aktivnosti, ki jih visokošolski zavodi v zadnjih letih usmerjajo v internacionalizacijo in v povečano sodelovanje s tujimi trgi.

Novi študijski programi v študijskem letu 2021/2022

V študijskem letu 2021/2022 sta razpisana tudi dva nova študijska programa. Univerza na Primorskem prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje, Univerza v Mariboru pa prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Dentalna medicina.

Preimenovanje študijskih programov v študijskem letu 2021/2022  

Na Univerzi v Ljubljani se preimenuje visokošolski strokovni študijski program Fizikalna merilna tehnika Fakultete za matematiko in fiziko v Aplikativna fizika. Univerzitetni študijski program Filozofske fakultete  Nemcistika pa se preimenuje v Germanistika.

Na Univerzi v Mariboru se univerzitetni študijski program Tehniško varstvo okolja Fakultete za strojništvo preimenuje v Okoljsko inženirstvo.

Združevanje študijskih programov Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete v študijskem letu 2021/2022

Na Univerzi v Ljubljani Filozofski fakulteti so se z namenom racionalizacije števila študijskih programov obstoječi študijski programi vsebinsko smiselno združili v manjše število programov z več smermi. Večina programov, ki so bili akreditirani kot eno in dvopredmetni študijski programi istega strokovnega področja, sta se enopredmetni in dvopredmetni študijski program združila v en program z uvedbo dveh smeri -  enopredmetno in dvopredmetno smer oz. več njih. Dvopredmetni programi, ki niso imeli vsebinsko primerljivega enopredmetnega programa, so ostali dvopredmetni programi, ki se lahko povezujejo z drugimi dvopredmetnimi programi in z dvopredmetnimi smermi združenih programov. Hkrati je bila kot smer v eno ali dvopredmetnem programu uvedena tudi eno oz. dvopredmetna pedagoška smer.

Mnenje Ministrstva za zdravje

Ministrstvo za zdravje je 17. 12. 2020 podalo soglasje k predlogu razpisa za vpis v študijsko leto 2021/2022, in sicer glede predvidenega števila vpisnih mest v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe glede na potrebe po kadrih v zdravstvu.

Dopolnitve predlogov univerz

Vlada po naknadnem posvetovanju z vodstvi vseh treh fakultet daje soglasje k vsebini razpisov za Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 z naslednjimi dopolnitvami:

 • Pri fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest za UN 1. letnik redni študij poveča iz 150 na 170
 • Pri fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest za VS 1. letnik redni študij poveča iz 145 na 165
 • Pri fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest za magistrski študij na obeh stopnjah poveča iz 30 na 40
 • Pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija poveča iz 165 na 205
 • Pri Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru se število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija poveča iz 96 na 106

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za zdravje zagotovita vsem trem fakultetam vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

Vlada je Ministrstvu za Izobraževanje, znanost in šport naložila, da ji v roku 30 dni predloži izhodišča za novo ureditev financiranja javnega dodiplomskega študija, ki bo temeljil na učinkovitosti, preglednosti in realnih potrebah Slovenije. Izhodišča mora ministrstvo predložiti skupaj z osnutki normativnih aktov ter ustrezno mednarodno primerjavo. Po potrditvi izhodišč na vladi in pred nadaljnjimi postopki odločanja bo organizirana širša razprava z vsemi deležniki.

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je Vlada Republike Slovenije naložila, da ji v sodelovanju z drugimi resorji, Zavodom RS za statistiko ter Uradom za makroekonomske analize in razvoj v roku 45 dni predložita natančnejšo analizo razmer na trgu dela z okvirno projekcijo potreb gospodarstva in javnega sektorja do leta 2035.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Soglasje Vlade Republike Slovenije k predlogom amandmajev Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije

Vlada je dala soglasje k predlogom amandmajev k predlogu odloka o spremembah  odlokov o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

S tem se sledi spremembi poslovnika Vlade Republike Slovenije iz katerih izhaja, da v primeru, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Navedeno pomeni, da Vlada Republike Slovenije na predloge amandmajev iz tega gradiva podaja soglasje. Zajeti so predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Amandmaji so pripravljeni na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport