Skoči do osrednje vsebine

Novost pri pripravi tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila

Uvedeno je novo poročanje pakirnih centrov o obsegu proizvodnje jajc v lupini po načinih reje.

Nacionalno zbiranje podatkov o obsegu proizvodnje jajc v lupini je potrebno zaradi mesečnega poročanja Evropski komisiji, ki je 1. 10. 2019 sprejela Izvedbeno uredbo komisije (EU) 2019/1746 in z njo predpisala mesečno poročanje pakirnih centrov.

Skladno s to uredbo in Pravilnikom o tržno informacijskem sistemu za trge prašičjega mesa, ovčjega mesa ter perutninskega mesa in jajc (Uradni list Republike Slovenije, številka 191/20) so zavezanci za mesečno poročanje obsega proizvodnje jajc v lupini po načinih reje vsi pakirni centri v Sloveniji. Pakirni centri so bili (dne 8. 1. 2021) pisno obveščeni o obveznosti novega poročanja.

Rok za oddajo mesečnega poročila je do 20. dne v mesecu.

Zavezanci se lahko s podrobnejšimi informacijami seznanijo v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1746 in v Pravilniku, vsa morebitna vprašanja pa lahko naslovijo tudi na e-naslov: tis.aktrp@gov.si.

Storitev

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja