Skoči do osrednje vsebine

NIJZ predlaga potrjevanje hitrih pozitivnih testov s PCR-metodo za asimptomatske osebe

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali predstojnik Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel, vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Sedem dnevno povprečno število pozitivnih primerov je po včeraj objavljenih podatkih NIJZ znašalo 1179, število oseb, ki danes potrebujejo bolnišnično oskrbo pa znaša 989, kar je po dolgo časa manj kot 1000. Za prehod v naslednjo, oranžno fazo morata biti oba kriterija pod 1000.

Epidemiološko stanje po regijah pokaže, da so trenutno rdeče vse regije razen Posavske in regije Jugovzhodna Slovenija. To velja tudi za Goriško in Obalno-kraško regijo, ki sta bili zadnji teden črni. Zasavska regija pa kot edina presega mejo za prehod v oranžno fazo.

Bolnišnično oskrbo potrebuje 989 COVID pacientov (včeraj je bilo takih 1012). Na intenzivni negi se trenutno zdravi 165 pacientov. Umrlo je 16 bolnikov.

Hitro množično testiranje je pomemben ukrep obvladovanja epidemije

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporočata uporabo HAGT-testov v vseh okoliščinah – tako na področjih, kjer je virusa veliko in tam, kjer ga je malo. Cilj javnozdravstvenega sistema je odkrivanje pozitivnih primerov v populaciji, kar zmanjšuje potrebo po uveljavljanju strogih omejitvenih ukrepov v družbi.

Rešitev za primere lažno pozitivnih hitrih testov, predvsem za asimptomatske osebe, je, da se začne s potrjevanjem pozitivnih hitrih antigenskih testov (HAGT) s PCR-metodo. Tako bo NIJZ v nacionalno statistiko vključeval le PCR potrjene primere in HAGT potrjene primere, pri katerih izvajalec označi prisotnost simptomov ali epidemiološko povezavo (na primer tvegani stik), saj je v takšnih primerih pričakovana pozitivnost testa visoka.

Za obdobje do uveljavitve novega protokola s strani ministrstva za zdravje pa NIJZ predlaga, da naj izvajalci prijavljajo primere, pri katerih je ali bo hitri pozitivni test na PCR-testiranju ugotovljen kot lažno pozitiven. Vse take lažno pozitivne primere oseb na hitrem testiranju v zadnjem obdobju bodo na NIJZ v evidencah popravili.

V zaključku je Fafangel potrdil, da so epidemiologi že večkrat predlagali: da naj se šole do petega razreda odprejo za celotno državo, da naj se odpravi omejitev prehajanja občin in regij, da naj se odpravi gibanje v nočnem času in da naj se šolniki testirajo prostovoljno in ne množično, s tem bi se lahko tudi kadarkoli testirali med tednom. Če pa že se testirajo vsi, naj se testiranje izvaja ob petkih, pozitivni testi naj se dodatno preverijo še s PCR-metodo, katerih rezultati bodo znani v soboto, kar omogoča šolam, da se do ponedeljka lahko organizirajo glede na število pozitivnih primerov med učitelji.

Potovanja v tujino močno odsvetovana

Za potovanja naj se državljani ne odločajo oziroma naj jih prestavijo na zdravstveno varnejši čas, je poudaril Šter. Številne države v regiji, pa tudi po svetu, so drastično omejile potovanja zaradi pojava novih mutiranih variant virusa. Tak primer je od 1. februarja tudi Brazilija, ki je za večino destinacij v Južni Ameriki tranzitna destinacija. Tam zdaj ne sprejemajo več potnikov in ne omogočajo potovanj iz države.

Poročilo o inšpekcijskih nadzorih

Tedensko poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem COVID-19 je za obdobje od 25. do vključno 31. januarja predstavila Potza.

Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v sedmem protikorona paketu PKP7, je bilo 3633. Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1077 nadzorov, izrekel pa 25 prekrškovnih sankcij, 103 opozorila in 12 upravnih ukrepov.

V gostinstvu je bilo opravljenih 168 nadzorov in izrečenih 18 prekrškovnih sankcij, 23 opozoril in 3 odločbe o prepovedi. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 467, izrečenih 7 prekrškovnih sankcij ter skupno 27 opozoril, pa tudi 3 odločbe o prepovedi dejavnosti. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 258, pri čemer so inšpektorji izrekli 56 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa so bila pri 184 nadzorih izrečena skupno 3 opozorila.

Za prihajajoči konec tedna policija in inšpektorat za infrastrukturo napovedujeta poostren nadzor na obratujočih smučiščih v rdečih statističnih regijah s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kar se tiče nadzorov nad izvajanjem cepljenja proti COVID-19, je Zdravstveni inšpektorat opravil inšpekcijski nadzor še na dodatnih 22 cepilnih mestih. Do sedaj je bilo tako skupno opravljenih 95 nadzorov. Na podlagi podatkov, prejetih s strani izvajalcev cepljenja, je bilo v zadnjem sklopu nadzorov ugotovljeno, da je pri 14 izvajalcih cepljenje potekalo v skladu z nacionalno strategijo. Pri osmih zavezancih pa so bile ugotovljene neskladnosti, in sicer cepljenje posameznikov, ki ne sodijo v prednostne skupine nacionalne strategije. Ugotovitve kažejo, da je bilo skladno s strategijo opravljenih skoraj 99 odstotkov cepljenj.

Zdravstveni inšpektorat je v okviru vseh do sedaj opravljenih nadzorov izdal ureditveno odločbo desetim zavezancem, s katero jim je bilo naloženo opravljanje cepljenja v skladu z Nacionalno strategijo. Odločba je bila izdana naslednjim zavezancem:

  • Splošne bolnišnice Novo mesto, Nova Gorica in Jesenice;
  • Psihiatrični bolnišnici Ormož in Begunje ter
  • Zdravstvenim domovom Velenje, Domžale, Grosuplje, Nova Gorica in Ilirska Bistrica.

Od ponovnega začetka pouka je inšpektorat do vključno srede, 3. februarja, nadzor opravil na nekaj več kot 100 lokacijah pred vrtci in šolami. Samo v 7 primerih smo zaznali nepravilno nošenje zaščitne maske, za kar so bila izrečena opozorila. Zbiranja pred šolami in vrtci ter v bližnji okolici pa ni bilo.

Na protestih, ki so se po državi odvijali v zvezi s ponovnim zapiranjem šol v določenih regijah, je inšpektorat opozoril, da gre kljub napačnemu razumevanju, pri takšnem načinu izražanja mnenja za zbiranje, ki je z vladnim odlokom prepovedano.

Poročilo o aktivnostih policije

V zadnjih sedmih dneh, od četrtka, 28. januarja do vključno srede, 3. februarja 2021, so policisti ob opravljanju rednih nalog opravili še nadzore na 16.045 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Pečjak je navedel, da so nekatere nadzore opravili tudi na podlagi 86 sprejetih prijav o domnevnih kršitvah odlokov s strani občanov.

Izrekli so skupaj 1508 ukrepov od tega 948 opozoril in izdali 551 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V 7 primerih pa so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista).

Policija ugotavlja, da se še vedno dogajajo zasebna druženja večjega števila oseb, ne samo v stanovanjskih objektih, ampak tudi v zaprtih gostinskih lokalih. Policisti so obravnavali primer, ko je bilo v zaprtem lokalu na zasebni zabavi 15 oseb, zato so 12 polnoletnim osebam izdali plačilni nalog za kršitev Zakona o nalezljivi bolezni, zoper tri mladoletne osebe pa so policisti podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Celje.

V času od četrtka, 28. januarja do srede, 3. februarja 2021, je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah osebam izdala skupaj 6253 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega je bilo preklicanih 43 potrdil, ker se je kasneje v postopku izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno na domu. Potrdila o napotitvi v karanteno na domu so tako v zadnjih sedmih dneh vročili 6210 osebam.

Vlada Republike Slovenije je včeraj sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Sprememba odloka bo danes objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati jutri, v petek, 5. februarja 2021.

Glavne spremembe so:

  • Po novem je namesto 13 izjem iz 10. člena samo še 10 izjem za vstop brez karantene in negativnega testa (devet že obstoječih izjem in dodana ena nova izjema),
  • Za štiri izjeme pa je sedaj vstop brez karantene možen samo pod pogojem, da oseba pride z negativnim testom (PCR ali hitrim antigenskim testom), ki ni starejši od sedem dni.

Policija bo tudi ta konec tedna do vključno ponedeljka, 8. februarja, na območju celotne države, ob svojem rednem delu, izvajala tudi poostrene nadzore prometa na več kot 22 cestnih relacijah po celotni Sloveniji. Nekatere nadzore bomo izvajali tudi s cestninskimi nadzorniki DARS.

Pri tem bodo preverjali tudi spoštovanje sprejetih odlokov za preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Policisti bodo vsekakor pozorni tudi na morebitne kršitve vladnih odlokov še posebej na Gorenjskem, v smeri turističnih krajev Kranjske Gore, Rateč, Bleda, Pokljuke, Krvavca in aktivnostmi glede morebitnih najav protestov.

Prav tako bo v prihajajočem podaljšanem vikendu na obratujočih smučiščih v rdečih statističnih regijah izveden poostren nadzor s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil NIJZ. Nadzore bodo opravljali skupaj z nekaterimi inšpekcijami.