Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 30. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog odločbe o zahtevi za umik stopnje tajnosti Osnutka sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača?Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2020, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2021 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice za leto 2020, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

6. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe (UN, MF, MJU, DORS, MGRT), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o delitvi stroškov članic Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo (CCDCOE), Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 5. februarja 2021 v Republiki Malti, Poročevalec: dr. Anže Logar

11. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 6. februarja 2021 v Republiki Ciper, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 20. videokoferenčnem sestanku Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi 16. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z informacijskim opismenjevanjem starostnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odločanjem organa druge stopnje o pritožbi, 00104-5/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s študijem stomatologije na Medicinski fakulteti Univerze v Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z informacijsko opremljenostjo in pismenostjo v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s postopnostjo vračanja v šole, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s šolanjem na daljavo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

21. Predlog odgovora na stališča in poslansko vprašanje Felica Žiže v zvezi z ukinitvijo policijske kontrole na slovensko italijanski meji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z gorskim reševanjem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s posledicami nepravočasnega odkrivanja rakavih obolenj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede poročanja o smrtnih primerih zaradi COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z množičnim testiranjem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z učinkovitostjo testiranj s hitrimi testi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s hitrim testiranjem v neustreznih pogojih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zanesljivostjo hitrih testov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s testiranji s hitrimi testi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z rešitvami za razbremenitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z anonimnimi prijavami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

32. Predlog odgovora na pobudo interesne skupine negospodarskih dejavnosti za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja epidemije COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

33. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za čimprejšnjo zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 na delovnih mestih plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik