Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 30. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo v najem Internega kluba Drama, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog soglasja k sklenitvi aneksa št. 5 k najemni pogodbi med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Univerzo v Ljubljani, za najem nepremičnine na naslovu Kvedrova 9 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog Spremembe priloge 1 sklepa Vlade RS št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

4. Predlog soglasja k uvrstitvi v plačni razred ob premestitvi na delovno mesto sekretar v Direkciji Republike Slovenije za vode, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavne tržne inšpektorice v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15. Predlog razrešitve članice strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog imenovanja člana strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog imenovanja članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Novo mesto, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v svetu Doma Danice Vogrinec Maribor, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Preddvor, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Črnomelj, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Varstveno delovnega centra Kranj, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Ljubljana, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

25. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Metlika, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

26. Predlog razrešitve in imenovanja članov uprave Ustanove – Center za evropsko prihodnost, Poročevalec: dr. Anže Logar