Skoči do osrednje vsebine

Vpliv Brexit-a na študij, Erasmus+programe ter vrednotenje in priznavanje izobraževanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Posredujemo nekaj ključnih informacij o vplivu Brexit-a na študij v Združenem kraljestvu, ERASMUS+ programe ter na priznavanje in vrednotenje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Študenti

Slovenski državljani, ki že nekaj časa študirajo in se šolajo v Združenem kraljestvu, bodo lahko obdržali pravice, ki so jih imeli do sedaj kot EU državljani, če pravočasno (do 30. junija 2021) zaprosijo za status v okviru Sheme za pridobitev statusa za državljane EU. Glede na to, kako dolgo bivajo v Združenem kraljestvu, bodo pridobili "pridobljeni status" (settled status) ali "status v pridobivanju" (pre-settled status). Oba statusa jim zagotavljata nižjo šolnino (home fee), poenostavljen vizni režim in zdravstveno zavarovanje. Za vmesno generacijo, to je študente, ki so se vpisali na študijske programe v Združenem kraljestvu v letošnjem letu velja, da lahko do konca študija obdržijo pravico do nižje šolnine (home fee) kot EU državljani, če se fizično nahajajo v Združenem kraljestvu in lahko pridobijo status v pridobivanju. Vsi študenti, državljani ZK, ki so že vpisani v slovenske javne visokošolske zavode, bodo lahko dokončali začeto stopnjo študija pod enakimi pogoji, kot so jo začeli. Torej brez plačila šolnine za tujce. Enako velja tudi za udeležence srednješolskega ali višješolskega izobraževanja. Po prehodnem obdobju bodo britanski državljani v izobraževalnem sistemu Republike Slovenije obravnavani kot ostali tuji državljani (vpis na prosta mesta po koncu vpisnih rokov, plačilo šolnine itn.).V primeru, da med Slovenijo in Združenim kraljestvom pride do sklenitve bilateralnega sporazuma, ki bi omogočal nek 'preferenčni status' (kot je primer z državami Zahodnega Balkana), bodo pravice študentov lahko drugače urejene.

Izmenjava/ERASMUS+

Odločitev Združenega kraljestva, da ne bo več del EU programa Erasmus+, za slovenske študente pomeni, da znotraj tega programa ne bodo mogli več na izmenjavo na katero od univerz v Združeno kraljestvo.

Napovedano je sicer, da bo Škotska še naprej sodelovala v programu Erasmus+.

Nekaj dodatnih informacij o napovedani novi shemi v Združenem kraljestvu, lahko najdete tukaj.

Vrednotenje in priznavanja izobraževanja

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije ne bo vplival na izvajanje postopkov priznavanja in vrednotenja izobraževanja pridobljenega v Združenem kraljestvu v Republiki Sloveniji.


Težave je pričakovati pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v skladu z evropsko direktivo Directive 2005/36/EC v primeru reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji. Ta predvideva skrajšane postopke v primeru reguliranih poklicev, ki so določeni z omenjeno direktivo, ko je diploma o zaključeni izobrazbi pridobljena v državi članici EU, skupaj z nekaterimi drugimi specifičnimi pogoji.

V prihodnje lahko nastanejo težave, kjer se želi priznati celotno poklicno kvalifikacijo pridobljeno v Združenem kraljestvu, za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji. Postopki za priznavanje poklicnih kvalifikacij v reguliranem poklicu so v pristojnosti nacionalnih regulatorjev (na primer: Ministrstvo za zdravje je pristojno za priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju zdravstv-doktor medicine, doktor dentalne medicine, itd.).

Kontaktna in pristojna nacionalna točka za Direktivo 2005/36/EC je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kamor se lahko obrnete za nadaljnje informacije.

Posredujemo tudi spletno povezavo, z informacijami o priznavanju EU kvalifikacij v Združenem kraljestvu od 1.1.2021 dalje.