Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2020. Oba obračuna je mogoče oddali le elektronsko prek sistema eDavki. Pri izpolnjevanju letnih obračunov bodite pozorni na upoštevanje oproščenih akontacij za meseca april in maj.

I. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi drugega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku, je potrebno davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2020 je potrebno predložiti najkasneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj).

Podrobne informacije so na storitveni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Novica glede podaljšanja roka za oddajo obračuna je objavljena na spletni FURS.

II. Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj).

Davčni zavezanec, ki namerava v obračunu DohDej za leto 2020 obvestiti FURS o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan od 1. januarja 2021 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige in evidence, kot to določa 5. odstavek 308. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Podrobnejše informacije so na predstavitveni spletni strani Finančne uprave RS (FURS).

Novica glede podaljšanja roka za oddajo obračuna je objavljena na spletni FURS.

III. Pozor pri upoštevanje oproščenih akontacij za meseca april in maj

V nadaljevanju predstavljamo nekaj napotkov, ki bodo koristili mnogim zavezancem pri izpolnjevanju obračuna:

  • da se v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obrazec DDD-DDD) vpisuje le znesek desetih obračunanih akontacij – brez obrokov akontacij za meseca april in maj 2020, ki ju ni bilo potrebno plačati. Ta znesek je na eDavkih v večini primerov v polju pod zaporedno številko 25 tudi že predizpolnjen iz FURS-ove evidence (če ni ustrezen, ga zavezanec lahko sam spremeni, pri čemer pa ne sme v znesku upoštevati obrokov za april in maj 2020).
  • da se v obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obrazec DOD-DDPO) v zaporedni številki 22 vpisuje znesek vplačanih akontacij, kjer enako velja, da se obroka za april in maj 2020 ne vključujeta, saj ju v skladu z interventno zakonodajo ni bilo potrebno plačati. V polju pod zaporedno številko 22.Info je v obračunu v večini primerov predizpolnjena informacija o znesku obračunanih akontacij, ki bo upoštevan pri knjiženju razlike po obračunu (vračila ali doplačila).
  • da se v obračunu (DOD-DDPO v zaporedni številki 22, DDD-DDD v zaporedni številki 25) upoštevajo vsi obroki akontacij (vseh 10 in ne 12), tudi če je bilo zanje odloženo plačilo, saj se obroki nanašajo na obračunsko obdobje.

Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in DohDej je podrobneje predstavljena v posebni novici z dne 2. 1. 2021.

Fotografija je simbolična

Oddaja obračuna DDPO in DohDej | Avtor: Bigstock