Skoči do osrednje vsebine

Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021

Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021.

Čeprav omenjen zakon tik pred koncem marca še vedno ni objavljen v Uradnem listu RS, smo na Finančni upravi kljub temu v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo omenjenih obračunov na 30. 4. 2021. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do konca aprila 2021.

V okviru spremembe ZIPRS se podaljšuje tudi rok za obvestitev davčnega organa o tem, da zavezanec ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Vsi, ki bi torej želeli v letu 2021 spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, lahko to storijo do 30. aprila 2021.

S podaljšanjem roka za predložitev davčnih obračunov se je podaljšal tudi rok za preložitev obvestila o neizpolnjevanju pogojev za pomoč pridobljeno po PKP ukrepih. Tudi ta rok se torej podaljša do 30. aprila 2021.

Sprememba ZIPRS predvideva tudi poenostavljen način spremembe predhodne akontacije. 9. člen namreč določa, da ne glede na prvi odstavek 299. člena in deveti odstavek 371. člena ZDavP-2 zavezanec za davek zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb priloži oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Navedena sprememba bo sicer začela veljati šele po objavi ZIPRS v Uradnem listu RS.

Letna obračuna DDPO in DohDej lahko podjetniki in podjetja oddajo do 30. 4. 2021 kljub začetku zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o ZIPRS.

Slika je simbolična

Oddaja obračuna DDPO in DohDej | Avtor: Bigstock