Skoči do osrednje vsebine

Beović: Ekipe epidemiologov NIJZ bo treba čim prej kadrovsko okrepiti

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali Bojana Beović, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Včeraj je bilo opravljenih 4958 PCR-testov. Z njimi je bilo potrjenih 1144 novih primerov, delež je znašal 23 odstotkov. Število opravljenih hitrih testov je včeraj znašalo 8639. Z njimi je bilo potrjenih 371 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih testov je znašal 4,3 odstotka. Skupaj je bilo opravljenih 13.597 testiranj, pozitivnih je bilo 1516 testov. V bolnišnicah se zaradi koronavirusa zdravi 1106 pacientov, 38 manj kot dan prej. Na intenzivni negi pa 171 pacientov, 1 manj kot v torek. Umrlo je 23 oseb.

Spremembe vsebine nekaterih odlokov

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v statističnih regijah Obalno-kraški in Zasavski se v teh dveh regijah ukinjajo posamezne izjeme, ki so se sprostile pretekli teden. To velja za izjeme ponujanja in prodajanja blaga in storitev, kot za obratovanje žičniških naprav in ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev. Spremembe stopajo v veljavo 30. januarja in veljajo do vključno 5. februarja.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se v sedmih rdečih regijah: Osrednjeslovenski, Podravski, Gorenjski, Koroški, Primorsko-notranjski, Pomurski in Savinjski regiji dovoli v živilskih trgovinah dodatno prodaja nogavic in perila.

Vlada je sprejela tudi odločitve glede izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. In sicer se lahko dejavnosti, navedene v odloku, izvajajo le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo dejavnosti na tem področju, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR-metodi. Isto pravilo velja za potrošnike, ki se udeležijo izvajanja navedenih dejavnosti.

Beović: Slovenija dosega nizko smrtnost obolelih s COVID-19

Razmere se pri številu hospitaliziran iz domov starejših občanov spreminjajo, saj se dnevno v teh dneh sprejme le še 5 do 7 oskrbovancev, v mesecih pred tem se jih je sprejemalo od 30 do 40 dnevno. V preteklih teh mesecih je bilo tako skupaj v bolnišnicah dnevno hospitaliziranih med 150 do 170 stanovalcev, danes je to število 70.

Da krivulja upadanja dnevnega števila novih covid primerov v Sloveniji ni podobna padajočim krivuljam v drugih državah, ki imajo podobne ukrepe kot Slovenija, Beovičeva vidi v kulturi prebivalstva oziroma drugih okoliščinah, ki vplivajo na razpoloženje v družbi.

Slovenija dosega nizko smrtnost bolnikov s COVID-19, kar jo uvršča pod evropsko povprečje. To je dokaz zdravstvenemu sistemu na vseh ravneh, da so bili bolniki ustrezno obravnavani in zdravljeni.

Zanimiv je podatek, da na preprečevanje širjenja virusa vpliva tudi že 600 tisoč oseb, ki so virus že prebolele in so na virus imune. Težave s proizvodnjo in dobavami cepivi so prisotne, upanje predstavlja 4. registrirano cepivo podjetja Johnson&Johnson, ki je v zaključnem 3. kliničnem testiranju in bi bilo lahko konec pomladi na voljo javnosti. Bo pa cepljenje verjetno treba ponavljati 1x na leto.

Strokovna skupina pri ministrstvu za zdravje nima mnenja o zapiranju šol v dveh regijah, ki sta v zadnjih dneh prešli iz rdeče v črno fazo. Vprašanje ni enostavno, skupina odločitev prepušča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), pristojnemu ministrstvu in vladi.

Sledenje covid pozitivnim osebam, bo potrebno čim prej vzpostaviti, tudi iz razloga nastajanja novih in novih različic virusa, ki bodo lahko nekatere bolj nevarne, zato se bo NIJZ moral kadrovsko okrepiti. V primerih, ko oseba po 1. odmerku zboli s covidom, se za čas bolezni ne sme cepiti, najkasneje pa mora drugo dozo prejeti 6 tednov, po 1. odmerkom.

Zdravstveni inšpektorat izvedel nadzor na 52 cepilnih mestih

Tedensko poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem COVID je za obdobje od 18. do vključno 24. januarja 2021 predstavila Deana Potza. Skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v sedmem protikorona paketu PKP7, je bilo 3740. Izrečenih je bilo 34 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 126 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je opravil 1.047 nadzorov, izrekel pa 9 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 70 opozoril in 10 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo opravljenih 149 nadzorov, izrečenih pa 5 prekrškovnih sankcij in skupno 9 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 387, izrečene so bile 4 prekrškovne sankcije po Zakonu o prekrških, skupno 22 opozoril in 2 upravni odločbi o prepovedi dejavnosti. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 316 nadzorov in izrečenih 30 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo nadzorov 195, izrečenih pa skupno 16 opozoril.

V soboto in nedeljo so bili zdravstveni inšpektorji prisotni na sedmih smučiščih, kjer so poleg preverjanja izvajanja higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje preverjali tudi, na kakšen način upravljavec zagotavlja uporabo žičniških naprav in pripadajočih prog izključno osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19. Hitro testiranje preko pooblaščenega izvajalca na kraju samem je bilo zagotovljeno na treh smučiščih; to so Kope ter Mariborsko in Ruško Pohorje.

V okviru nadzorov cepljenja je inšpektorat na 52 cepilnih mestih pri izvajalcih cepljenja na posameznem cepilnem mestu pridobival podatke o: (i) številu zaprošenih odmerkov cepiva, (ii) številu prejetih odmerkov, (iii) številu izvedenih cepljenj, (iv) strukturi cepljenih oseb in (v) vnosu opravljenih cepljenj v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju.

Na podlagi prejetih podatkov je bilo ugotovljeno, da je pri 51 zavezancih cepljenje potekalo v skladu z nacionalno strategijo. Za Zdravstveni dom Nova Gorica je bilo ugotovljeno, da so bile cepljene osebe, ki niso v prednostnih skupinah strategije.

Zdravstveni inšpektorat je ugotovil, da so izvajalci cepljenja do 30. decembra 2020, ko je veljalo navodilo za uporabo zgolj petih doz cepiva iz posamezne viale, v različnem obsegu izkoriščali šesti odmerek. Nekateri izvajalci so poročali o težavah pri pridobivanju posameznih odmerkov cepiva iz vial, zato prejetega cepiva niso v celoti uporabili. Od 31. 12. 2020 dalje pa se je z odobritvijo šestega odmerka cepiva iz viale povečal tudi odstotek pridobljenih in uporabljenih šestih odmerkov cepiva.

Skupno je bilo pri tovrstnih nadzorih izvajanja cepljenja proti COVID-19 izdanih 7 ureditvenih odločb, in sicer v treh Splošnih bolnišnicah: Nova Gorica, Novo mesto in Jesenice ter v štirih Zdravstvenih domovih: Nova Gorica, Domžale, Velenje in Grosuplje.

Tedensko poročilo o delovanju policije

Pečjak je predstavil poročilo o aktivnostih policije povezane z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 v zadnjem tednu dni, od četrtka, 21. januarja do vključno včeraj, srede, 27. januarja 2021.

Policisti so ob opravljanju rednih nalog opravili še nadzore na 15.573 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov in pri tem izrekli skupaj 1315 ukrepov, od tega 757 opozoril in izdali 521 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V 26 primerih so bili izvedeni prekrškovni postopki zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista in v 11 kršitvah obvestili zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

V navedenem obdobju je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah osebam izdala skupaj 6851 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega je bilo preklicanih 33 potrdil, ker se je kasneje v postopku izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila. Potrdila o napotitvi v karanteno na domu so tako policisti v zadnjih sedmih dneh vročili 6.818 osebam.

Glede na številu napotitev v karanteno na domu glede na mejo prečkanja je bilo največ napotitev izdanih na meji z Republiko Hrvaško 6287, Avstrijo 371, Madžarsko 62 in Italijo 50. Še 48 napotitev v karanteno na domu pa je bilo izdanih potnikom, ki so prispeli na letališče Jože Pučnik.

Glede na državo prihoda pa izstopajo osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine 4297, sledijo jim osebe s Kosova 813, Hrvaške 458, Srbije 355, Severne Makedonije 323 in Nemčije 209. Skupaj pa so bile v karanteno na domu napotene osebe, ki so pripotovale v Slovenijo iz 39 različnih držav.

Posnetek novinarske konference