Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi: Otroci med epidemijo še več časa preživijo za računalnikom, zato so močno izpostavljeni nevarnostim trgovine z ljudmi

Tokratna videokonferenca neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope, ki poteka od 26. do 28. januarja 2021, je v znamenju 10. obletnice delovanja mreže in 20. obletnice protokola Združenih narodov za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi s poudarkom na prizadevanjih nacionalnih koordinatorjev v boju proti trgovini z ljudmi.

Nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič je na videokonferenci povedala, da slovenska vlada preventivnim dejavnostim pripisuje velik pomen. Že vrsto let financira projekte, osredotočene na ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin. »V teh kritičnih časih, ko se države po vsem svetu soočamo z epidemijo COVID-19, so ranljivi posamezniki v še večji nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Ena najbolj ranljivih skupin so zagotovo otroci, ki v času epidemije žal še več časa preživijo za računalnikom in na internetu ter so zato močno izpostavljeni nevarnostim trgovine z ljudmi.«

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo se odločili okrepiti prizadevanja v boju proti trgovini z ljudmi z uvedbo sistematičnega in dolgoročnega ozaveščanja otrok in mladoletnikov. »V treh letih bomo obiskali prav vse 9. razrede osnovnih šol in vse oddelke 2. letnikov srednjih šol v Sloveniji. Tako bomo zagotovili, da se vsak otrok enkrat v času svojega šolanja podrobneje seznani s problematiko trgovine z ljudmi,« je poudarila nacionalna koordinatorica Princes Damjanovič.

Izobraževanje mladih je zelo pomembno iz dveh vidikov, je dejala:« Ne smemo jih obravnavati samo kot možne žrtve trgovine z ljudmi, pač pa tudi kot morebitne bodoče potrošnike. Zato z ozaveščanjem te ciljne skupine lahko močno vplivamo tudi na zmanjševanje povpraševanja po storitvah, ki jih opravljajo žrtve trgovine z ljudmi. Zavedati se je treba, da do pozitivnih sprememb lahko pride samo z dobro obveščenimi in proaktivnimi prihodnjimi generacijami, saj prihodnost leži prav v njihovih rokah.«

Nacionalna koordinatorica Tina Princes Damjanovič sedi v sejni sobi pred zastavami.

Nacionalna koordinatorica Tina Princes Damjanovič velik pomen daje preventivnim dejavnostim in dolgoročnemu ozaveščanju otrok in mladoletnikov. | Avtor: MNZ

1 / 2

Ozadje

Neformalna mreža nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope je bila ustanovljena leta 2010 na pobudo Slovenije. V mreži sodelujejo nacionalni koordinatorji za boj proti trgovini z ljudmi iz 11 držav regije, ki se od ustanovitve dalje redno sestajajo ter izmenjujejo informacije o aktualnih trendih in izzivih na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Tokratno konferenco organizira Romunija ob logistični in strokovni podpori Urada Združenih narodov za droge in kriminal, francoskega Ministrstva za Evropo in zunanje zadeve in Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike. Prvi dan so na srečanju sodelovali nekateri visoki predstavniki mednarodnih organizacij, med njimi Valiant Richey, posebni predstavnik in koordinator za boj proti trgovini z ljudmi Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, in Petya Nestorova, izvršna sekretarka Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.