Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2021, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

7. Predlog odloka o razglasitvi Cerkve sv. Kancijana v Kranju za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

8. Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9. Informacija o stanju realizacije zavez iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja s predlogom izhodišč za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

9A. Predlog odgovora na stavkovne zahteve Policijskega sindikata Slovenije z dne 22. 12. 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

12. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-328/20, Evropska komisija proti Republiki Avstriji, kjer je Sodišče Evropske unije dopustilo intervencijo Republike Slovenije v podporo Evropski komisiji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2020) 7830 final z dne 3. decembra 2020 zaradi nenotifikacije vseh predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za notranje zadeve 28. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 3. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

17. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Berlinskem zunanjepolitičnem forumu ter dvostranskih srečanjih z ministrom za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heikom Maasom in ministrom za zunanje zadeve Portugalske republike dr. Augustom Santosom Silvo 24. novembra 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije ministrov za notranje zadeve 14. decembra 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o podpisu Dodatka št. 7 k Memorandumu o soglasju št. 4 o globalnem satelitskem sistemu NAVSTAR, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Informacija o obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina pri pripadnikih slovenskega kontingenta v operaciji KFOR 8. februarja 2021 na Kosovu, Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope (CEDC) 15. in 16. decembra 2020 v Postojni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

22.Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo Republike Hrvaške dr. Maria Banožića 15. decembra 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

23. Poročilo o uradnem obisku zvezne ministrice za obrambo Republike Avstrije mag. Klaudie Tanner 15. decembra 2020 v Postojni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pristojnostmi državnega sekretarja za nacionalno varnost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odgovornostjo vlade pri soočenju s covid-19 pandemijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z (ne)upoštevanjem Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s plačilom študentov in dijakov pri delu s COVID-19 bolniki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izpadom dohodka iz opravljanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predlogi za pripravo zakonodaje na portalu »Predlagam vladi«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z normalizacijo šolstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z izvajanjem šolskega koledarja za osnovne in srednje šole v šolskem letu 2020/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Simona Kustec

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neupoštevanjem predlogov strokovne skupine za obvladovanje epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razpisom za nabavo hitrih testov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nabavo hitrih testov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nagrajevanjem vseh v zdravstvu zaposlenih pri obvladovanju covid-19 pandemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s količino in dobavo cepiva proti virusu SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z razglasitvijo gospodarske cone v Jadranu in situacijo, vezano na implementacijo arbitražne razsodbe s strani Hrvaške,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustreznim nagovorom mladih pri soočanju s covid-19 pandemijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s prevozi bolnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana glede preoblikovanja svetovalne skupine za covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik v zvezi s prodajo družbe Farmadent d.o.o., (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

43. Predlog odgovora na pobudo državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in dr. Branke Kalenić Remšak, da se v predviden sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov (PKP7), ne vključi določb, ki se nanašajo na prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

44. Predlog odgovora na pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta za sofinanciranje fiksnih stroškov za nevladne organizacije na področju kulture in športa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj