Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Naravoslovno tehnične fakultete, Fakultete za farmacijo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Poročevalka: dr. Simona Kustec

3. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-20-000081, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog soglasja k sklenitvi Aneksa št. 3 k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice in stvarne služnosti z dne 8. 9. 2014 na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Biotehniške fakultete, Poročevalka: dr. Simona Kustec

5. Predlog sklepa o odvzemu statusa javne železniške infrastrukture v k. o. Pivka in določitev njenega upravljavca, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi v k. o. 657 Maribor-Grad, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca zemljišč v k. o. Krško, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč vse k. o. 883 Dobja vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1075 Ostrožno, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1705 Preserje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

11. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičnini v k. o. 566 Sladki Vrh, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

12A. Predlog za uvrstitev v višji plačni razred ob zaposlitvi v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZSPJS, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

13. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Predlog sklepa o razrešitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) s sedežem v Ženevi, Poročevalec: dr. Anže Logar

14A. Predlog imenovanja direktorja javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14B. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

14C. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

14Č. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi, Poročevalec: dr. Anže Logar

14D. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kubi s sedežem v Ottawi, Poročevalec: dr. Anže Logar

14E. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Koper, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14F. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14G. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših Hrastnik, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14H. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma upokojencev Polzela, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14I. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14J. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Varstveno delovnega centra Murska Sobota, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14K. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

14L. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

14M. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

14N. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

14O. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14P. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14R. Predlog sklepa o imenovanju novih delegatov Republike Slovenije v Mednarodnem uradu za razstave, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

15. Predlog Spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Poročevalec: Boštjan Koritnik