Skoči do osrednje vsebine

Referendum v samoupravni lokalni skupnosti o razveljavitvi soglasja za izgradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Slovenska Bistrica, Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju.

Občina Slovenska Bistrica je 20. januarja 2021 objavila akt o razpisu referenduma v samoupravni lokalni skupnosti o razveljavitvi soglasja za izgradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah na parceli številka 451/20 k. o. Kalše, številka 290/2020.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 25. januar 2021, glasovanje pa bo v nedeljo, 7. marca 2021.

Ime občine Volilna enota Šifra in ime lokalnega volišča Število
Slovenska Bistrica VOLILNA ENOTA 3 023 - KS Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 19 421
VOLILNA ENOTA 4 025 - Furman Vilibald, Ošelj 1 214
VOLILNA ENOTA 5 078 - Špes Verica, Zgornje Prebukovje 11 194
SKUPAJ 829