Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 163. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - nujni postopek, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - nujni postopek, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MIZŠ, MDDSZ, FURS, MF, UN), Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZ, Višje delovno in socialno sodišče), Predlagatelj: minister za finance

5. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe in sredstev splošne proračunske rezervacije (MDDSZ, MZ, FURS, MIZŠ), Predlagatelj: minister za finance

6. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualni neformalni konferenci tria ministrov za notranje zadeve o načrtovani strategiji za Pakt o migracijah in azilu 25. januarja 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve