Skoči do osrednje vsebine

Cigler Kralj: Vlada potrdila osnutek PKP8 za obravnavo na Ekonomsko socialnem svetu

Na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Včeraj je bilo ugotovljenih 1445 novih covid pozitivnih primerov. Največ v naslednjih občinah: Ajdovščina (21), Brežice (32), Celje (33), Domžale (26), Koper (46), Krško (29), Murska Sobota (25), Nova Gorica (33), Novo mesto (58), Ljubljana (176) in Maribor (75).

Povprečje potrjenih covid primerov za zadnjih 7 dni znaša 1225 in se v več zadnjih dneh ves čas znižuje. V bolnišnicah je bilo hospitaliziranih 1159 oseb oziroma 19 manj kot v torek. Na intenzivni negi se je včeraj zdravilo 183 bolnikov, 2 več kot v torek. V bolnišnicah je umrlo 25 oseb, še 2 v domovih, skupaj 27 smrti.

Vlada se je na današnji seji seznanila z osnutkom zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVIDA-19. Glavni cilj predloga osmega protikorona paketa (PKP8) je ohraniti delovna mesta in uveljaviti ukrepe glede delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona bo imel predvidoma finančne posledice v višini 320 milijonov evrov.

Glavni ukrep zakona bo, da vlada prevzema del bremena zaradi dviga minimalne plače, ki bo v veljavi od 1. januarja letos. Vlada predlaga določitev drugačne najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Tako bo za mesece od januarja do junija 2021 najnižja osnova za izračun prispevkov minimalna plača, ne pa več 60 odstotkov povprečne plače. Na tak način bo vlada pomagala prevzeti del bremena gospodarstvu. Minister ocenjuje, da bo ta delež pomoči nekje v dobrih 40 odstotkih stroška delodajalcev zaradi te razlike dviga minimalne plače. Ukrep se lahko podaljša največ za pol leta, torej za izplačane plače in nadomestila plače tudi za mesece od julija do vključno decembra 2021. Finančni vložek države za ta ukrep je ocenjen v višini 47 milijonov.

 

Tedensko poročilo o izvajanju nadzora inšpekcijskih organov

Potza je predstavila poročilo v zvezi z obvladovanjem COVID ukrepov za obdobje od 11. do vključno 17. januarja 2021. Skupno število opravljenih nadzorov v navedenem obdobju je bilo 3615. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij, 337 opozoril po Zakonu o prekrških in 91 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat je v tednu, na katerega se nanaša poročilo, opravil 1251 nadzorov v povezavi s COViD-19. Izrečenih je bilo 9 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 117 opozoril  in 7 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo nadzorov 195, izrečenih pa  21 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti je bilo opravljenih 470 nadzorov, izrečene so bile 4 prekrškovne sankcije po Zakonu o prekrških ter skupno 37 opozoril. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 360 nadzorov, izrečenih pa 5 prekrškovnih sankcij in 60 opozoril. Pregledanih je bilo 226 večstanovanjskih stavb, izrečenih pa skupno 6 opozoril.

Številčno največ nadzorov je bilo opravljenih v storitvenih dejavnostih; torej kozmetičnih in frizerskih  salonih, cvetličarnah, avtopralnicah, servisnih delavnicah, knjižnicah, trafikah, na poštah, v zavarovalnicah, objektih odprte kulturne dediščine ter ostalih storitvenih dejavnostih.

V soboto in nedeljo so bili inšpektorji prisotni na 15 izletniških točkah po celotni državi. Preverjali so morebitne prehode regij, zbiranje in prevzemna mesta pri gostincih ter morebitno izposojo športne opreme. Večjih kršitev niso ugotovili. Izrečenih je bilo nekaj opozoril.

Prioriteta Zdravstvenega inšpektorata je trenutno nadzor nad izvajanjem cepljenja proti COVID-19. S poročilom o izvajanju nadzora v obdobju med 27. decembrom 2020 in 16. januarjem 2021 se je na včerajšnji seji seznanila vlada. Prvi nadzori so bili opravljeni dne 13. januarja v 20 cepilnih centrih, ki jih določa Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19 in dodatno na Onkološkem inštitutu v Ljubljani zaradi naznanjenega suma nepravilnosti; skupaj torej v 15 bolnišnicah in 6 zdravstvenih domovih.

Ob nadzoru so inšpektorji preverjali: (i) za koliko odmerkov cepiva so posamezna cepilna mesta zaprosila, (ii) koliko odmerkov so prejeli, (iii) koliko cepljenj so dejansko izvedli, (iv) kdo je bil cepljen in ali o izvedenih cepljenjih poročajo v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju.

V okviru 21 nadzorov je bilo ugotovljeno, da so cepilna mesta skupno prejela 13.055 odmerkov cepiva, skupno število cepljenih oseb pa je bilo 14.441. Ob tem je bilo ugotovljeno tudi, da je bilo 297 odmerkov cepiva, kar predstavlja delež 2 odstotka, porabljenih v nasprotju s strategijo, ki pri cepljenju določa prednostne skupine.

Do dne 30. decembra 2020 je bilo skladno z navodilom proizvajalca iz posamezne viale pridobljenih 5 odmerkov cepiva. Od 31. decembra  dalje pa je bilo na podlagi mnenja posvetovalne skupine za cepljenje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje dovoljeno iz posamezne viale uporabiti  6 odmerkov cepiva. Naročanje cepiva se od 20. januarja 2021 dalje vrši na način, da se v aplikacijo za naročanje vnese število doz, ki je deljivo s 6. Pred tem datumom pa  je moralo bili število naročenih doz deljivo s številom 5.

Strategija predvideva sprotni vnos opravljenih cepljenj v elektronski register cepljenih oseb, ne opredeljuje pa natančno, kaj to pomeni. Ob predpostavki, da je ta časovni okvir 24 ur, iz ugotovitev inšpekcijskih nadzorov na posameznih cepilnih mestih izhaja, da so bili vnosi v  register pri 86 odstotkih izvajalcev nepopolni. Na podlagi navedenih ugotovitev smo podali predlog, da se v strategiji natančneje opredeli časovno obdobje, v katerem je potrebno vnos opravljenih cepljenj v Elektronski register tudi izvesti.

Pri 6 zavezancih so inšpektorji ugotovili neskladnosti, saj so cepili v nasprotju s strategijo. Večinoma je šlo za cepljenje oseb, ki niso sodile v prednostne skupine strategije; npr. sorodniki, partnerji in prijatelji. Ob tem je pomembno poudariti, da so bile te osebe praviloma cepljene z dodatno pridobljenimi odmerki cepiva – torej v primerih, ko je bilo iz posamezne viale pridobljenih 6 odmerkov in to pred 20. januarjem 2021, odkar velja obveznost pridobivanja šestega odmerka cepiva. 

Ob ugotovljenih nepravilnostih inšpektor ukrepa z upravno odločbo, v kateri zavezancem naloži, da morajo cepljenje izvajati skladno z nacionalno strategijo. Odločba je bila izdana 4 zavezancem in sicer Splošnima bolnišnicama Nova Gorica in Novo mesto, Zdravstvenemu domu (ZD) Domžale, ZD Velenje. V ostalih primerih postopki še potekajo. 

V tem tednu pa so do vključno včeraj, torej do 20. januarja, inšpektorji pregledali še 15 cepilnih mest in sicer 2 bolnišnici ter 13 zdravstvenih domov.

Pri 3 izvajalcih je bilo ugotovljeno, da so cepili tudi družinske člane svojih zaposlenih oziroma posameznike, ki skladno s strategijo v prvi fazi do cepljenja niso upravičeni. Postopek izdaje odločbe je še v teku.

Predstavljeni podatki so preliminarni in so predmet nadaljnjega raziskovanja. Nadzori Zdravstvenega inšpektorata nad izvajanjem cepljenja tako še naprej potekajo in sicer prioritetno, pri čemer se bo inšpektorat sproti prilagajal dejanskemu stanju  in morebitnim spremembam strategije cepljenja.

 

Poročilo policije o nadzoru izvajanja ukrepov

Po besedah Pečjaka so v zadnjih sedmih dneh, od četrtka, 14. do srede, 20. januarja 2021, policisti ob opravljanju rednih nalog iz svoje pristojnosti opravili še nadzore na 16.046 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to v povprečju skoraj 2.300 nadzorov. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi 101 sprejete prijave o domnevnih kršitvah odlokov s strani občanov.

Pri tem so izrekli skupaj 1247 ukrepov, od tega 906 opozoril in izdali 333 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V večini primerov gre za kršitve odloka o pogojih prehajanja meje ali odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanje občin oz. statističnih regij ali nošenja mask. V 3 primerih pa so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista in o 5 kršitvah obvestili zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ker je šlo za kršitev izven pristojnosti policije.

V istem navedenem obdobju je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah osebam izdala skupaj 4307 potrdil o napotitvi v karanteno na domu kar je za 66,8 odstotka  manj kot teden dni poprej. Od tega so preklicali 18 potrdil, ker se je kasneje v postopku izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno na domu. To je bistveno manj v primerjavi s preteklimi sedmimi dnevi, ko je bilo preklicev skupaj 5478 kar je bila predvsem še posledica hitrega antigenskega testiranja na 6 mejnih prehodih do vključno 8. 1. 2021.

Glede na mejo prečkanja so policisti največ napotitev karanten na domu izdali na meji z Republiko Hrvaško 3.853, Avstrijo 305, Madžarsko 53 in Italijo 38. Še 40 napotitev v karanteno na domu pa so bile izdane potnikom, ki so prispeli na letališče Jože Pučnik.

Glede na države prihoda, je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročeno za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine 1816, Kosova 952, Hrvaške 439, Severne Makedonije 320, Srbije 252 in Nemčije 181. Skupaj pa so bile v karanteno na domu napotene osebe, ki so pripotovale v Slovenijo iz 44 različnih držav.

Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je bilo zavrnjenih 156 oseb, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop ali tranzit preko Slovenije, kar je za 38,3 odstotka manj kot teden dni poprej.

 

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj | Avtor: Anže Malovrh, STA

1 / 3