Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 28. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga za obdobje 2021–2023,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Program dela državne geodetske službe za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Letno poročilo Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)8200/26 final z dne 20. 11. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 in (EU) 2016/2341, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 25. januarja 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve ECOFIN in Evroskupine 30. novembra in 1. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na videokonferenčnem sestanku tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije 16. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni reprodukcijski material, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na avdio video 13. berlinski ministrski konferenci v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo 22. januarja 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 24. do 27. januarja 2021 v Združenih arabskih emiratih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s poslovanjem preko eDavkov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s posledicami razveljavitve 68.a člena ZDavP-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s strokovnostjo uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vračanjem subvencij, razdeljenih v letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek