Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 28. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke – prva obravnava, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

7. Poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij za obdobje od 3. 9. 2020 do 3. 12. 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

8. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

III. ZADEVE EU

10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

12. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualnem šestem ministrskem srečanju internetnega foruma EU 25. januarja 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje 29. januarja 2021, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

14. Izhodišča za sodelovanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na zaključni videokonferenci projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPAII 2014 »Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi« 20. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 2. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o sodelovanju in medsebojni podpori na delovnem področju »identifikacija in kemijske analize energetskih materialov«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 25. januarja 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obiskom predsednika vlade v Izraelu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi s pomanjkanjem zdravniških ekip in interventnih vozil v slovenski Istri v zvezi s pomanjkanjem zdravniških ekip in interventnih vozil v slovenski Istri, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nedopustno dolgimi čakalnimi vrstami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z upravičenostjo do 100% nadomestila okuženim pri delu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom bolnišničnih postelj v intenzivnih oddelkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi za odpravljanje žarišč SARS-CoV-2 v industrijskih obratih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s prioritetnim odprtjem vrtcev in osnovnih šol ter zavodov za otroke s posebnimi potrebami, Poročevalka: dr. Simona Kustec

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik in Nika Prebila v zvezi z izplačilom 100-odstotnega nadomestila plače zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu zaradi okužbe s COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mateja T. Vatovca v zvezi s ponižujočim odnosom Vlade in delodajalcev do delavcev, ki so ključni pri premagovanju epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s povečanjem zmogljivosti molekularne diagnostike za COVID19 z vključitvijo Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ)