Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 28. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve Pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2605 Koper na Mestno občino Koper, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca na nepremičninah na Mejnem prehodu Šentilj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog določitve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije v k. o. 2525 Ilirska Bistrica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode kot upravljavca zemljišča v k. o. 1703 Trnovlje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. 1723 Vič in k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 2169 Metni vrh, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode kot upravljavca zemljišč vse k. o. 1782 Stara vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 2357 Idrija mesto, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 233 Bunčani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1200 Šmarje pri Jelšah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Kočevje za upravljavca nepremičnin v k. o. 417 Markovci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

12. Predlog soglasja k Aktu o spremembah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Statističnem uradu Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

12A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12B. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Poročevalec: dr. Božo Predalič

12C. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za meroslovje v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12Č. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12D. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12E. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega visokošolskega zavoda Univerza v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12F. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. gimnazija Celje, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12G. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12H. Predlog za imenovanje predstavnika Republike Slovenije v Skupini Svetovne banke, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – trajni prenos kvote med organoma državne uprave Ministrstvom za zunanje zadeve in Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Poročevalec: Boštjan Koritnik