Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 27. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Igor Eršte

6. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

7. Predlog smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8. Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9. Predlog odgovora na vprašanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z zagotavljanjem in uresničevanjem pravice do duševnega zdravja oziroma pravice do zdravja, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

10. Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023, Poročevalec: Boštjan Koritnik

11. Predlog za sklenitev Aneksa št. 1 k Pogodbi o financiranju Javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, Poročevalec: Aleš Hojs

13. Prvo poročilo Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Poročevalec: Aleš Hojs

14. Predlog dokončnega seznama upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

15. Predlog soglasja Mestni občini Maribor za vložitev kandidature pri Evropskih olimpijskih komitejih za organizacijo Poletnega olimpijskega festivala evropske mladine (POFEM – EYOF) leta 2023 v Mariboru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

16. Predlog soglasja k spremembam Statuta Inštituta za novejšo zgodovino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Poslovni in finančni načrt, Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta ter Program dela Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

18. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Krško-Sevnica«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

20. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: dr. Miha Pogačnik

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o spremembi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem upravljanju podatkov (akt o upravljanju podatkov), Poročevalec: Boštjan Koritnik

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videoseji ministrov za izobraževanje 22. januarja 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

25. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem neformalnem ministrskem srečanju Evropska unija - Latinska Amerika in Karibi (EU27-LAK) 14. decembra 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. novembra 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za splošne zadeve 1. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 8. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 3. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 1. sestanku Foruma za schengen30. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

31. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na avdio-video sestanku obrambnih ministrov Nemčije, Portugalske in Slovenije ob zaključku nemškega predsedovanja Svetu Evropske unije 10. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

32. Poročilo o virtualni udeležbi ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na konferenci o digitalni preobrazbi Evrope 8. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 3. evropskem vrhu o izobraževanju "Preobrazba digitalnega izobraževanja: krepitev odpornosti v evropskem izobraževalnem prostoru" 10. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

34. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Zmanjšanje zaostanka Evropskega sodišča za človekove pravice pri utemeljenih pritožbah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

36. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku v Kraljevini Danski 12. januarja 2021, v Kraljevini Norveški 13. januarja 2021 in v Republiki Finski 14. januarja 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

37. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije na 10. »To Be Secure« Forumu 11. decembra 2020 v Črni gori, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

38. Poročilo o pogovoru predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše z nemško zvezno kanclerko Angelo Merkel preko videokonference 22. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

39. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci ministrov za zunanje zadeve držav C5 6. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

40. Poročilo o virtualni udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN o pandemiji COVID-19 (UNGASS) 3. in 4. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

41. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Konferenci »Rome MED 2020 – Sredozemski dialogi« 4. decembra 2020 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

42. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 5. do 8. decembra 2020 v Združenih državah Amerike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

43. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem srečanju z generalno sekretarko Sveta za regionalno sodelovanje Majlindo Bregu 16. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

44. Poročilo o avdio srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrico za zunanje zadeve in diasporo Republike Kosovo Melizo Haradinaj-Stublla 17. decembra 2020,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

45. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na virtualnem 27. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 3. in 4. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

46. Poročilo o udeležbi na videokonferenci ministrov za notranje zadeve Republike Hrvaške in Republike Slovenije 9. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljevanjem pouka v šolah in odgovornostjo resornega ministrstva, Poročevalka: dr. Simona Kustec

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prisvajanjem osamosvojitvenih zaslug, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanjem novega muzeja osamosvojitve, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Aljaža Kovačiča v zvezi z objekti stavbne dediščine v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z opremljenostjo Policije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

52. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z uvrstitvijo Hrvaške na seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pogojevanjem uporabe aplikacije #OstaniZdrav in prehajanjem občinskih meja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z diskriminatornim odnosom do starejše populacije pri prehajanju občinskih meja, Poročevalec: Aleš Hojs

55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z obrazložitvami v prekrškovnih zadevah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obiskom zunanjega ministra dr. Logarja v ZDA, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s twittocentrično komunikacijo predsednika vlade, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z informacijo o prenašalcih virusa SARS-CoV-2,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca v zvezi z novinarskimi konferencami o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

64.  Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z izključitvijo Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Visokošolskega sindikata Slovenije iz priprave nacionalne strategije visokega šolstva 2021–2030, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

65. Predlog odgovora na poslansko pobudo Aljaža Kovačiča v zvezi s potrditvijo dokumentov, ki bodo Slovenskemu filmskemu centru zagotovili sredstva za financiranje projektov, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

66. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pridobivanjem državljanstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs