Skoči do osrednje vsebine

97 odstotkov oskrbovancev domov že cepljenih oziroma so covid preboleli

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak ter vladni govorec Jelko Kacin.

Delež pozitivnih PCR-testov je bil včeraj 28,1 odstotka. Od 5966 izvedenih testov jih je bilo pozitivnih 1680. Opravljenih je bilo tudi 17.531 hitrih antigenskih testov, od tega jih je bilo pozitivnih 821, kar je 4,7 odstotka. Skupaj je bilo tako opravljenih 23.497 testov, pozitivnih je bilo 2501 testov.

Hospitaliziranih je bilo včeraj 1193 bolnikov, na intenzivnih enotah se jih je zdravilo 188. Umrlo je 30 bolnikov, 20 v bolnišnicah in 10 v domovih.

Glede na število novih pozitivnih primerov na včerajšnji dan izstopajo občine Brežice (85), Krško (75) in Sevnica (35), kar dokazuje, da so razmere v Posavju še naprej slabe. Izstopajo še te občine: Nova Gorica (46), Sežana (37), Ajdovščina (29), Celje (71), Laško (40), Velenje (37), Slovenska Bistrica in Žalec (oba po 34), Šentjur (30), Kranj (59), Tržič (31), Domžale (53), Litija (32), Novo mesto (71), Ribnica (38), Črnomelj (31), Metlika (27), Ljubljana (251), Maribor (97).

Včeraj je na novo postalo pozitivnih 51 stanovalcev in 30 zaposlenih v domovih starejših občanov ter 14 stanovalcev in 1 zaposleni v petih posebnih socialnovarstvenih zavodih, s čimer je Kacin zaključil predstavitev epidemioloških podatkov.

Cigler Kralj je podal podatke ministrstva za zdravje glede števila opravljenih cepljenj v socialnovarstvenih zavodih. Tako je bilo cepljenih 1848 zaposlenih in 8116 uporabnikov. Danes in jutri bodo domovi starejših občanov prejeli še 2199 odmerkov cepiva, varstveno delovna središča oziroma centri pa 701 odmerek.

Za celotno sliko v domovih je minister predstavil še števila stanovalcev in zaposlenih, ki so zdaj pozitivni oziroma so covid-19 že preboleli. Takih je 10.036 med stanovalci od skupaj 18.700 mest v domovih, zaposlenih pa je bilo 3.789 od skupaj 9.108 vseh zaposlenih.

Vlada je v četrtek, 31. decembra, sprejela uredbo, s katero se širi krog izvajalcev socialnovarstvenih storitev, pri katerih se bo izvajalo hitro testiranje tudi za zaposlene, ki izvajajo pomoč na domu, za uslužbence centrov za socialno delo in za druge izvajalce socialnovarstvenih programov.

Domovi v tem obdobju lahko sprejemajo tudi nove stanovalce skladno z navodili ministrstva za zdravje. Novi stanovalec se najprej namesti v sivo cono za sedem dni, osmi dan pa se izvede testiranje, in če je test negativen, se preseli v belo cono.

V PKP7 je zagotovljen solidarnostni dodatek za izboljšanje socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin, ki ga bo ZPIZ izplačal že naslednji ponedeljek, to je 11. januarja po tej lestvici:

  • upokojencem s pokojnino, nižjo od 510,00 evra, se izplača 300,00 evra,
  • upokojencem s pokojnino od 510,01 do 612,00 evra se izplača 230,00 evra
  • upokojencem s pokojnino od 612,01 do 714,00 evra se izplača 130,00 evra.

Pomemben ukrep za zaposlene v socialnovarstvenih zavodih je tudi dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni v višini 30 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Na ta način so zaposleni nagrajeni za svoje požrtvovalno delo, in sicer neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

V PKP7 se tudi širi krog upravičencev do dodatka za delo v sivih in rdečih conah, in sicer tudi na zaposlene pri zunanjih izvajalcih, ki delajo v domovih starejših občanov (DSO) in bolnicah v sivi in rdeči coni (zunanje čistilke).

Za čas epidemije se uvajajo trije novi dodatki za delo v tveganih razmerah, in sicer:

  • za zaposlene pri zunanjih izvajalcih, ki delajo v DSO in bolnicah v sivi in rdeči coni (zunanje čistilke), ter osebe, ki delajo na javnih delih, dodatek v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega po vzoru dodatka, ki je urejen v KPJS;
  • za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki delajo v belih conah in so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma čezmerno obremenjeni, v višini 30 odstotkov urne postavke njihove osnovne plače;
  • za dijake in študente, ki delajo neposredno s stanovalci, obolelimi za covidom-19, v višini 30 odstotkov urne postavke njihovega osnovnega plačila.

PKP7 tudi zagotavlja, da se vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).

S PKP7 je delodajalcem in zaposlenim dana tudi možnost prekinitve delovnega razmerja iz poslovnih razlogov, če zaposleni doseže pogoje za starostno upokojitev, pri čemer mu tudi pripada odpravnina. Ukrep je namenjen predvsem mladim, katerih delež med nezaposlenimi, se je v letu 2020 povečal za 20 odstotkov.

Pečjak je predstavil režim vstopanja v državo, po katerem je dovoljen vstop v Slovenijo brez karantene osebam, ki:

  • njihov negativni PCR-test ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja,
  • izpolnjujejo eno od dvanajstih izjem iz 10. člena predmetnega odloka,
  • na enem od petih mejnih prehodov na zunanji schengenski meji opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen.

Če oseba, ki prihaja iz rdeče države in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od dvanajstih izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom. Ti mejni prehodi so: Obrežje, Metlika, Gruškovje, Središče ob Dravi, Jelšane in Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu (policist na mejnem prehodu potrdilo prekliče).

V času od sobote, 2. januarja 2021, do vključno ponedeljka, 4. januarja 2021, je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala 1901 potrdilo o napotitvi v karanteno na domu, od tega 1501 za polnoletne in 400 za mladoletne osebe.

Od tega je bilo v omenjenem obdobju na omenjenih šestih mejnih prehodih, kjer se izvaja tudi testiranje s hitrim antigenskim testom, izdanih skupaj 505 potrdil za napotitev v karanteno na domu, preklicanih pa je bilo 8.894 napotitev v karanteno na domu, ker so osebe, ki so izpolnjevale pogoje za napotitev v karanteno na domu, opravile hitri antigenski test in je bil izvid testa negativen.

Primer smrti oskrbovanke v domu starejših občanov, ki sovpada z izvedenim cepljenjem, bo preučila neodvisna skupina strokovnjakov, ki jo je imenovalo ministrstvo za zdravje, je potrdil Kacin. Gre pa za zelo staro oskrbovanko, ki je doživela srčni infarkt, ki ga je enkrat prej že preživela, tokrat žal ne.

Izbrani hitri testi na javnem razpisu za množično testiranje so imeli ustrezne certifikate, proizvedeni pa so na Kitajskem, kjer teste izdelujejo tudi vsa druga svetovno znana farmacevtska podjetja. Dodatno bo z laboratorijsko analizo ugotovljeno, kakšna je zanesljivost teh testov.