Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve za člana občinskega sveta v Občini Žetale

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Žetale.

Občina Žetale je 23. decembra 2020 razpisala nadomestne volitve za člana občinskega sveta. Za dan, ko začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 4. januar 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 28. marca 2021.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Žetale VOLILNA ENOTA 1 001 – Gasilski dom Žetale, Žetale 5 250
Žetale VOLILNA ENOTA 1 002 – Vukova domačija, Dobrina 11 204
Žetale VOLILNA ENOTA 1 003 – Martin Železnik, Kočice 1 116
Žetale VOLILNA ENOTA 1 004 – Anton Krušič, Kočice 43a 82
Žetale VOLILNA ENOTA 1 005 – Janez Potočnik, Nadole 50 123
Žetale VOLILNA ENOTA 1 006 – Večnamenska dvorana Žetale, Žetale 1 320
SKUPAJ 1.095