Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 154. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog odloka o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, Predlagatelj: predsednik vlade v funkciji ministra za zdravje

4. Predlog odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center, Predlagatelj: predsednik vlade v funkciji ministra za zdravje

5. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, 01403-22/2020
Predlagatelj: predsednik vlade v funkciji ministra za zdravje

6. Predlog odločitve o organizaciji pogreba z vojaškimi častmi, Predlagatelj: šef Protokola

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZI, FURS, MNZ), Predlagatelj: minister za finance

8. Predlog pooblastila ministru za finance za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Predlagatelj: minister za finance

9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

10. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v Policiji, Predlagatelj: minister za notranje zadeve