Skoči do osrednje vsebine

Današnji potres na Hrvaškem začutili tudi posamezni prebivalci celotne Slovenije

Današnji potres na Hrvaškem so čutili posamezni prebivalci celotne Slovenije. V primeru močnejših potresnih sunkov je treba ustrezno ukrepati, zato vam v nadaljevanju posredujemo tudi nekaj napotkov ob potresu.

Prvi potres na Hrvaškem se je zgodil včeraj, 28. 12. 2020 ob 6.28 uri, 34 km južno od Zagreba. Potres je imel magnitudo 5,1, ki mu je sledilo več manjših potresov. Najmočnejši ob 7.49 uri je imel magnitudo 4,9 po podatkih evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC).

Danes, 29. 12. 2020, je Hrvaško ob 12.19 uri ponovno stresel zelo močan potres, in sicer 39 km južno od Zagreba oziroma 149 km jugovzhodno od Ljubljane. Potres so čutili tudi prebivalci celotne Slovenije. Po preliminarnih podatkih EMSC je imel ta potres magnitudo 6,1. Ocenjuje se, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Po do sedaj zbranih podatkih po Sloveniji potres ni povzročil poškodb pri ljudeh in ni povzročil večje gmotne škode. Zaznane pa so poškodbe posameznih sakralnih objektov, dimnikov, streh, pročelja fasad in starejših objektov v smislu nastanka posameznih razpok, odpada ometa. Glede na podatke iz sistema za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) je največ prijav o poškodbah objektov prišlo na območju Izpostave Celje, nekaj pa tudi iz Novega Mesta, Ljubljane, Ptuja, Maribora, Murske Sobote in Trbovelj. 

Slovenija leži na potresno nevarnem območju, zato so potresi pogosti. Potresa ne morete preprečiti, lahko pa se naj pripravite.

Med potresom

 • Ostanite mirni! Ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna!
 • Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu in si zaščitite glavo.
 • Oddaljite se od stavb, reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, daljnovodov, dreves ipd.
 • Če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti in si zavarujte glavo

Po potresu

 • Potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, med njimi ravnajte enako kot ob potresu.
 • Po svojih močeh in sposobnostih pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč.
 • Preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej. Če opazite, da je konstrukcija poškodovana, ne vstopajte v stavbo. Počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip.
 • Če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite previdno. Zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov se primerno oblecite in obujte.
 • Po potrebi zaprite ventil plinovodne in vodovodne napeljave ter izklopite elektriko.
 • Po potresu obstaja velika nevarnost za eksplozijo ali požar, ki ju lahko povzroči že manjša iskra.
 • Za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke ali svetilne palice. Ne prižigajte vžigalic ali sveč in ne uporabljajte odprtega ognja ter ne kadite.
 • Pred ponovno uporabo poskrbite za strokovni pregled dimnika, kurilnih naprav ter vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave.
 • Če ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Usta in nos prekrijte s priročnim zaščitnim sredstvom (robcem, krpo, delom oblačila ipd.). V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu.