Skoči do osrednje vsebine

Izvoz živali, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov iz Evropske Unije v Združeno kraljestvo po 1. januarju 2021

V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski, bo Severna Irska za področja izvoza živali, živil živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov še naprej del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey) pa bodo imeli status tretje države in se bo za uvoz uporabljala njihova nacionalna zakonodaja.

Zahteve za uvoz v Združeno kraljestvo po 1.januarju 2021 so povzete v njihovem dokumentu »Border Operating Model«.

Prehod na nov režim uvoza, vključno z vzorci spričeval, zahtevami glede predhodne najave pošiljke in nadzorom pred uvozom, so razdelili v tri obdobja: od 1. januarja 2021 do 1. aprila 2021, od. 1. aprila 2021 do 1. julija 2021 in od 1. julija 2021 dalje.

V obdobju od 1. januarja 2021 do 1. aprila 2021, bo za uvoz v Združeno kraljestvo (razen v S Irsko) zahtevano zdravstveno spričevalo za pošiljke, za katere se spričevalo zahteva tudi za trgovanje med državami članicami EU: za živali, njihov zarodni material in proizvode živalskega izvora, ki so predmet zaščitnih ukrepov zaradi pojavov bolezni (afriška prašičja kuga, aviarna influenca in druge). Za te pošiljke bo moral zastopnik v Združenem kraljestvu predhodno podati najavo v njihov sistem IPAFFS in pridobiti enkratno UNN številko, ki bo morala biti navedena tudi na zdravstvenem spričevalu. Za pošiljke določenih živalskih stranskih proizvodov (ŽSP), ki niso namenjeni prehrani ljudi, z višjim tveganjem bo potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za uvoz, prav tako bo zahtevana najava v sistem IPAFFS, pošiljko pa bo moral spremljati predpisan komercialni dokument. Za ostale proizvode živalskega izvora pa bo do 1. aprila 2021 potekal uvoz v Združeno kraljestvo po enakem postopku kot sedaj.

Vzorci spričeval za uvoz v Združeno kraljestvo so dostopni na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

Informacije glede najave pošiljke za izvoz in pridobitev zdravstvenega spričevala za izvoz najdete na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pravila Združenega kraljestva za vnos živil, ki so del osebne prtljage potnikov najdete na spletni strani vlade Združenega kraljestva.