Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 153. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in o začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska glede varnostnih postopkov pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov,
Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

2. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 in predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona in absolutno prednostno obravnavo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

3. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MF, MGRT), Predlagatelj: minister za finance