Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi dopolnitev k Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19

Vlada je na 152. dopisni seji soglašala s predlogi dopolnitev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance. Prav tako vlada soglaša s predlogi dopolnitev poslanskih skupin SDS, NSi in SMC.

Z dopolnitvami se v nekaterih členih dodajajo vsebinske spremembe. Med drugim se dodaja, da se dijaškim domovom, ki od 1. junija 2020 izvajajo storitve v omejenem obsegu zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja okužb s koronavirusom in teh storitev uporabnikom ne zaračunavajo, do 31. marca 2021 iz proračuna Republike Slovenije krijejo stroški tekočega delovanja.

Dodaja se, da so do dodatka za neposredno delo z bolniki s covidom-19 upravičeni tudi dijaki in študenti v višini 30 odstotkov urne postavke osnovnega plačila.

Z dopolnitvijo je upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za otroka eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka, za katerega je upravičen do otroškega dodatka za mesec november 2020, doda se tudi, da se dodatek za nego otroka v času trajanja epidemije poveča za znesek 100 evrov. Do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence pa so upravičeni starši za otroka, rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije.