Skoči do osrednje vsebine

151. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 28. decembra 2020.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

V času od vstopa veljavnosti odloka so bile identificirane potrebe po izvajanju določenih dodatnih dejavnosti, ki so potrebne za delovanje družbe, njihova narava dela pa, upoštevaje omejitve iz odloka, omogoča njihovo kontrolirano izvajanje in zagotavljanje ustreznih ukrepov za preprečitev širjenja okužb.

Tako se z zadevnim odlokom dopolnjujejo naslednje dejavnosti, ki se jih umešča med izjeme:

  • tržnice s hrano, 
  • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
  • storitve frizerskih salonov.

Ta odlok velja do vključno 4. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

S predlogom odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi vlada ocenjuje, da je treba podaljšati omejitve iz navedenega odloka do 5. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Podaljšuje se veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi vlada ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz navedenega odloka do 5. januarja 2021.

Kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, in sicer v muzejih in galerijah, se dodaja statistična regija Primorsko-notranjska, saj to upravičuje število okuženih v zadevni statistični regiji.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 do 8. januarja 2021. Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
  • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
  • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Vir: Ministrstvo za zdravje