Skoči do osrednje vsebine

Od 25. 12. naprej izjema za prehajanje med občinami v regiji tudi športne dejavnosti v naravi

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Športna dejavnost kot izjema za prehajanje občinskih meja v regiji

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za prehajanje med občinami sicer še vedno ostaja 13 izjem (z izjavo in ustreznimi dokazili).

Uporaba aplikacije #OstaniZdrav ni več določena

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list Republike Slovenije, številka 186/20), ki je veljal od 15. decembra 2020 je bilo določeno, da v Osrednjeslovenski statistični regiji, Goriški statistični regiji, Obalno-kraški statistični regiji in Gorenjski statistični regiji velja izjema pri prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Posledično se je glede na ugodno epidemiološko sliko v teh regijah omejitev gibanja med občinami lahko delno sprostila (gibanje na območju celotne statistične regije, če ima oseba nameščeno mobilno aplikacijo #OstaniZdrav). Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 193/20), ki velja od 24. decembra 2020 do vključno 4. januarja 2021 je bila olajšava za statistične regije z ugodno epidemiološko sliko ukinjena, zato se črta tudi določba 6. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 193/20). Sprememba odloka torej ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja v posamezni statistični regiji.

Veljavnost odloka

Sprememba odloka začne veljati 25. decembra 2020.