Skoči do osrednje vsebine

Aviarna influenca in ptice

Med boleznimi, ki prizadenejo prosto živeče ptice, je trenutno najbolj aktualna visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N8, ki smo jo ugotovili tudi v Sloveniji, in sicer pri labodih grbcih. Aviarna influenca je nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično z medsebojnimi stiki, preko njihovih izločkov in preko okužene krme.

Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom. Virus H5N8 je zelo nevaren za domačo perutnino in nekatere prostoživeče ptice (kot so labodi, gosi, race, ujede). Za bolezen ni zdravila. Večina ptic, pri katerih se pojavijo znaki bolezni, pogine.

Če se virus iz prosto živečih ptic vnese v reje domače perutnine, povzroči zelo visok pogin, tudi do 100 %. Glavni ukrep ob pojavu bolezni pri domači perutnini je takojšnja usmrtitev vse perutnine na okuženem gospodarstvu. Poleg tega se določijo območja z omejitvami (polmer vsaj 10 km okoli okuženega gospodarstva), na katerih se izvajajo ukrepi, kot so prepoved prometa in trgovanja s perutnino, mesom in proizvodi iz perutninskega mesa. Zato je pomembno dosledno upoštevanje biovarnostnih ukrepov, s katerimi lahko preprečimo oziroma zmanjšamo prenos bolezni s prosto živečih ptic na domačo perutnino.

Trenutno ni podatkov, da bi bil HPAI H5N8 nevaren za ljudi. Vendar pa so virusi influence, kot tudi nekateri drugi virusi, podvrženi spreminjanju genetskega materiala, kar ima lahko za posledico povzročanja obolenj pri ljudeh in drugih živali.

Pozivamo vas, da se izogibate stikom z bolnimi in poginjenimi prostoživečimi pticami, med katerimi bi izpostavili predvsem vodne ptice in ujede. Prosimo da prosto živečih vodnih ptic ne krmite in se ne zadržujete na površinah, kjer se zadržujejo vodne ptice, saj lahko s kontaminirano obutvijo in obleko nehote raznesete virus drugam. Prostoživečih vodnih ptic prav tako ne plašite in ne vznemirjate, saj lahko okužene ptice zaradi tega odletijo in tako raznesejo virus na druge lokacije.