Skoči do osrednje vsebine

150. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep v zvezi s soglasjem glede najnižje višine zneskov za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njenega plačila – radijske frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, sklep v zvezi s soglasjem glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njenega plačila ter imenovala državno sekretarko v Ministrstvu za zdravje.

Vlada o spremembi sklepa v zvezi z najnižjo višino zneskov za rabo radijske frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep v zvezi s soglasjem glede najnižje višine zneskov za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njenega plačila – radijske frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz.

Druga točka sklepa o soglasju Vlade Republike Slovenije št 38100-6/2020/6 z dne 16. 12. 2020 se spremeni tako, da se glasi: »2. Vlada Republike Slovenije soglaša, da se plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine izvede v enkratnem znesku.« 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) je na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki določa, da mora Agencija glede najnižje višine zneskov za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način njenega plačila predhodno pridobiti soglasje vlade, podala resornemu ministrstvu predlog za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije k najnižji višini zneskov za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načinu plačila zneskov za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

Pri navedbi načina plačila je bil pomotoma naveden rok plačila. ZEKom-1 ne predvideva odločanja Vlade Republike Slovenije v zvezi z rokom plačila.

V primeru javnih razpisov z javno dražbo je Agencija vezana na ZEKom-1, kar dejansko pomeni:

  • da se dražitelju ali dražiteljem z najvišjo ponudbo izda pisni sklep o ugotovitvi najvišje ponudbe z navedbo roka, do katerega morajo to plačilo plačati ter
  • da dražitelj ali dražitelji, ki so na javni dražbi uspeli, plačajo plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine ali glede na način plačevanja vplačilo tistih njegovih obrokov, ki jih je po sklepu o ugotovitvi najvišje ponudbe treba plačati pred izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada o spremembi sklepa v zvezi z najnižjo višino zneska za rabo radijske frekvence za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep v zvezi s soglasjem glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njenega plačila – radijske frekvence za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij v pasu 700 MHz FDD.

Druga točka sklepa o soglasju Vlade Republike Slovenije št 38100-4/2020/8 z dne 26. 11. 2020 se spremeni tako, da se glasi: »Vlada Republike Slovenije soglaša, da se plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine izvede v enkratnem znesku.«

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) je na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki določa, da mora Agencija glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njegovega plačila predhodno pridobiti soglasje vlade, podala resornemu ministrstvu predlog za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije k najmanjši višini zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načinu plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

Pri navedbi načina plačila je bil pomotoma naveden tudi rok plačila. ZEKom-1 ne predvideva odločanja Vlade Republike Slovenije v zvezi z rokom plačila.

V primeru javnih razpisov z javno dražbo je Agencija vezana na določbi ZEKom-1, kar dejansko pomeni:

  • da se dražitelju ali  dražiteljem z najvišjo ponudbo izda pisni sklep o ugotovitvi najvišje ponudbe z navedbo roka, do katerega morajo to plačilo plačati  ter
  • da dražitelj ali  dražitelji, ki so na javni dražbi uspeli, plačajo plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine ali glede na način plačevanja vplačilo tistih njegovih obrokov, ki jih je po sklepu o ugotovitvi najvišje ponudbe treba plačati pred izdajo določbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

 Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada imenovala Alenko Forte za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje

Vlada je na današnji dopisni seji z dnem 25. 12. 2020 za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovala Alenko Forte.

Alenka Forte je študij medicine končala leta 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov doktorica medicine. Po končanem študiju je dve leti opravljala delo splošne zdravnice, nato pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v Splošni bolnišnici Trbovlje. Istega leta se je odločila za samostojno zdravniško pot, pridobila je koncesijo na področju specialistične ambulantne dejavnosti. V letih 1999 do 2002 je kot internistka sodelovala z Zdraviliščem Dobrna, od 2005 sodeluje v programu rehabilitacije bolnikov po preboleli možganski kapi v Domu starejših Polde Eberl Jamski na Izlakah.  Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila medicinski center Heliks, v katerem s sodelavci izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije.

Od 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v programu SVIT. Od 2009 do 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala na Invalidski komisiji I. stopnje ZPIZ.

Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Od 2013 je članica predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH), v sklopu katerega sodeluje tudi v mednarodnih raziskavah na področju bolezni prebavil. Redno predava različnim društvom bolnikov s področij svojega strokovnega dela.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala Romano Reja za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za zdravje

Vlada je na današnji dopisni seji s položaja generalne sekretarke na Ministrstvu za zdravje razrešila Darjo Hrga in z dnem  25.12.2020  Romano Reja imenovala za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 24. 6. 2021.

V skladu s petim odstavkom 83. člena ZJU lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega sekretarja v ministrstvu. Romana Reja izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje