Skoči do osrednje vsebine

Vlaganje obrazloženih zahtevkov za spremembo obveznosti za investicijske ukrepe

97. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6) omogoča odmik od četrtega odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu, in sicer v delu, ki se nanaša na vložitev obrazloženih zahtevkov za spremembo obveznosti za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Glede uporabe omenjenega člena Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja podaja dodatna navodila:

  • Uporaba tega člena je mogoča od 28. 11. 2020 do 31. 12. 2021.
  • Stranki je dovoljeno, da do konca leta 2021 vloži še dve dodatni prošnji za spremembo: ali prošnjo za spremembo dinamike vlaganja zahtevka ali prošnjo za spremembo načrtovane naložbe ali projekta.
  • V dodatni prošnji, ki jo stranka vloži na podlagi 97. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6), mora pojasniti objektivne razloge, povezane s posledicami COVID-19, zaradi katerih vlaga prošnjo za spremembo. 
  • Pri uporabi določb 97. člena je treba upoštevati določbe, ki izhajajo iz uredb za posamezne ukrepe/podukrepe/operacije in pri ukrepih, kjer morajo upravičenci po izdani odločbi vlagati še zahtevke za izplačilo sredstev.

Podrobnejša navodila