Skoči do osrednje vsebine

Prejemniki nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva tudi letos objavilo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva.

Nagrade in priznanja se podelijo za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, podeljuje v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za socialne zadeve.

Prejemniki nagrad in priznanj v letu 2020:

  • nagrado za življenjsko delo prejme Štefan Lepoša, dolgoletni direktor centra za socialno delo;
  • nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih prejmeta javni socialno varstveni zavod VDC POLŽ Maribor in Ana Petrič, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice.
  • skupinsko nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju prejme Medinstitucionalna skupina za preprečevanje nasilja v družini Pomurje.