Skoči do osrednje vsebine

Mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o zahtevah Luke Mesca za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 ter o zadržanju njegovega izvrševanja.

Vlada se z vloženo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (v nadaljevanju ZZSISV26) in predlogom za začasno zadržanje njegovega izvrševanja ne strinja in Ustavnemu sodišču predlaga, naj zahtevo za oceno ustavnosti oceni kot neutemeljeno, torej, da ugotovi, da ZZSISV26 ni v neskladju z Ustavo ter predlog za začasno zadržanje izvrševanja ZZSISV26 zavrne.

Predlagatelj Luka Mesec je dne 17. 12. 2020 na Ustavno sodišče Republike Slovenije, sklicujoč se na 160., 161. in drugi odstavek 162. člena Ustave Republike Slovenije ter na peti odstavek 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, naslovil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Sočasno je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije tudi predlagal, da do dokončne odločitve o zahtevi zadrži izvrševanje Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ker bi v primeru dejanskega izvrševanja tega zakona ter na njegovi podlagi sklenjenih pogodb za izvajanje investicij, s katerimi Ministrstvo za obrambo prevzema obveznosti za celotno obdobje veljavnosti zakona, lahko v primeru zavrnitve navedenega zakona na referendumu, sklenjene pogodbe predstavljale hudo finančno breme za Republiko Slovenijo, s tem pa bi nastale težko popravljive posledice, ter predlagal še absolutno prednostno obravnavo.

Vlada bo mnenje posredovala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za obrambo