Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog brezplačnega prenosa zemljišč v k. o. 969 Veliki Vrh, v last Občine Šmartno ob Paki, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog brezplačnega prenosa zemljišča v k. o. 906 Črna na Občino Črna na Koroškem, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog brezplačnega prenosa zemljišča v k. o. 2013 Hotedršica na Občino Logatec, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog brezplačnega prenosa zemljišča v k. o. 1007 Grajska vas, v last Občine Braslovče, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog brezplačnega prenosa zemljišč v k. o. 684 Zgornji Duplek, v last Občine Duplek, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog brezplačnega prenosa zemljišč v k. o. 748 Spodnja Polskava, v last Občine Slovenska Bistrica, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Črnomelj za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije v k. o. 1541 Loka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

8. Predlog odgovora na tožbo v upravnem sporu, ki se vodi pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije zoper sklep Vlade Republike Slovenije o zavrnitvi soglasja k imenovanju direktorja Pedagoškega inštituta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožb tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožb tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožb tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

11A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožb tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

11B. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožb tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

11C. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožb tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11Č. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodja Službe za informatiko v Ministrstvu za notranje zadeve, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

11D. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi na delovnem mestu policist SR-NDM v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi Novo mesto, Policijski postaji Brežice, Skupini za varovanje državne meje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

11E. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi na delovnem mestu policist SR-NDM v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

11F. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

12A. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12B. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12C. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

12Č. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12D. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12E. Predlog razrešitve člana in imenovanje člana v upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Rinka, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12F. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Poročevalec: dr. Anže Logar

12G. Predlog sklepa o spremembi sestave Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje, ustanovljene s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 021-05/92-22/3-8 z dne 3. 7. 1992, Poročevalec: dr. Anže Logar

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

14. Predlog sklepa o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

15. Predlog soglasja za opravljanje pedagoške dejavnosti državnemu sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs