Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala odločbe za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe in izboljšanju okolja

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020). 21 upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 273 tisoč evrov.

15. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja, je bil objavljen 7. avgusta 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 31. avgusta 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 4. novembra 2020.

Javni razpis je bil razdeljen na tri sklope, in sicer:

  • sklop A: za naložbe nosilcev majhnih kmetij (razpisanih 500.000 evrov)
  • sklop B: za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (razpisanih 5.000.000 evrov)
  • sklop C: za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (razpisanih 4.500.000 evrov)

Agencija je danes izdala odločbe za sklop A, torej za naložbe, ki so jih v svojih vlogah prijavili nosilci majhnih kmetij. Oddanih je bilo 21 vlog, Agencija je pa nosilcem majhnih kmetij izdala 18 odločb o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 273.155 evrov. Tri vloge so bile zavrnjene.