Skoči do osrednje vsebine

Ministrica in generalni direktor podarila kocke Dobra roka otrokom na Pediatrični kliniki in URI Soča

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom s simbolično gesto razveselila male bolnike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.

Na pobudo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo otrokom, ki se zdravijo v Pediatrični kliniki in na Oddelku za (re)habilitacijo otrok v URI Soča v predprazničnem decembrskem času podarili komplete ravnotežnostnih kock, izdelane v zaporih. Ministrica Kozlovič in generalni direktor Majcen sta igrače predala Janezu Poklukarju, generalnemu direktorju UKC Ljubljana in dr. Marku Pokornu, strokovnemu direktorju Pediatrične klinike ter mag. Robertu Cuglju, generalnemu direktorju URI Soča. Ob simbolični predaji sta sodelovali tudi ga. Tanja Bečan, vodja bolnišnične šole v UKC in Helena Ulčar Šumčić, poslovna direktorica Pediatrične klinike.

Skupno smo podarili 30 kompletov ročno izdelanih lesenih ravnotežnostnih kock, ki so jih izdelale zaprte osebe v zaporih Celje, Ljubljana in Ig. V zavodu Celju pa je nastal tudi prikupen leseni snežak, ki bo krasil prostore obeh zdravstvenih ustanov. Po simbolični predaji sta se dva otroka – Nik in Sara, vključena v rehabilitacijo na URI Soča, zahvalila ministrici in generalnemu direktorju za donacijo s prazničnim voščilom. Obe zdravstveni instituciji sta izpostavili sporočilo, da so veseli poklonjenih ravnotežnostnih kock. Z darilom sta si dve skupini ljudi, ki sta se znašli na preizkušnji v življenju - otroci v bolnišnici in zaporniki - simbolično podali roki.

Slovenski zapori ne predstavljamo samo rešetk, žvenketanja ključev in rožljanja lisic, temveč smo tudi prostor ponovne priložnosti, zato ta igrača simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak. Zapornikom daje možnost ustvarjanja, razvijanja delovnih navad in veščin za boljšo ter hitrejšo vključitev v družbo. Vsakemu posamezniku, ki pripomoček uporabi, pa daje priložnost za vztrajanje, trud in razvijanje osebnega talenta v življenju.

Z donacijo kock želimo v času obdarovanj javnosti sporočiti, da je vsaka roka lahko dobra roka – tista, ki spodbuja in opolnomoči dobro v človeku. Vsak komplet kock je opremljen z zgodbo, ki najbolje opiše plemenit namen, prizadevanja in trud, ki so vloženi v končni izdelek - unikatne, lesene ravnotežnostne kocke. Z njimi lahko postavimo stolp in morda nam ne bo uspelo ob prvem poskusu. Vendar ne bomo obupali in se bomo ob vnovičnem poskusu še bolj potrudili ter se ob tem nekaj naučili iz svojih napak.

Ravnotežnostne kocke pod sloganom »Dobra roka - Igri dajemo smisel« so nastale v okviru projekta Inovativen.si, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta Inovativen.si, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, je spodbujati kreativno reševanje izzivov, uporabo inovativnih metod dela, partnersko sodelovanje med javno upravo in državljani, civilno družbo… Ekipa na projektu Inovativen.si tako zbira ideje različnih državnih organov in išče rešitve na zastavljene izzive. Eden takšnih je bil tudi izziv Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. V letu 2018 smo k projektu pristopili z namenom, da v okviru javnega natečaja najdemo najboljšo idejno zasnovo promocijskega izdelka s predlogom blagovne znamke za lažje vključevanje zapornikov nazaj v družbo. Z javnim natečajem smo želeli izbrati izdelek, ki simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o osebah, ki so na prestajanju zaporne kazni, kot družbeno in delovno manj zaželenih članov skupnosti, obenem pa predstavlja tržno zanimiv produkt. Iskali smo izdelek, ki bo naslavljal tako širšo družbo, kot osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni, katerim bi omogočili vključitev v proces izdelave izdelka in s tem povečati možnost razvijanja delovnih navad ter hitrejšo vključitev v družbo. Natečajna komisija je takrat izbrala najbolj inovativen, navdihujoč izdelek, ki je bil opremljen s pozitivnim sporočilom ponovne priložnosti. Izdelek je prijavil arhitekt Peter Bulovec, pod imenom Dobra roka – Igri dajemo smisel.

Po začetnem iskanju primernega materiala in lokacije, kjer bi izdelki nastajali, je projekt ugledal luč sveta na treh lokacijah naših zaporov. V sklopu prostočasnih dejavnosti so unikatne, lesene kocke v letošnjem letu izdelovale zaprte osebe v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Obsojenke v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig pa so sešile vrečke iz naravnega materiala, potiskane s sloganom. Na vseh lokacijah so se zaprti izjemno potrudili in ustvarili lične, unikatne izdelke. S projektom bomo v upravi nadaljevali tudi prihodnje leto.

 

Vtis delovnega inštruktorja Marka Golobba, ki je v okviru projekta vodil obsojence pri izdelavi ravnotežnostnih kock v zavodu Celje:

»Moja izkušnja je izredno pozitivna. Udeleženci so se počasi sprostili in so postopoma od srečanja do srečanja prišli do tega, večina njih prvič v življenju, da so koristni. Da so ne glede na njihove motorične sposobnosti v nekem procesu potrebni in da so naredili nekaj dobrega. Pa čeprav tokrat v zaporu.

Proti koncu, ko smo kocke barvali, je bilo prav zanimivo opazovati, kako so se trudili in kako so si prav vsi v skupini prizadevali, da delo dokončamo in da damo iz rok oziroma v roke otrok kvaliteten izdelek.

Lepo je bilo videti fante, ki so po dolgem času, nekateri prvič, žareli od ponosa. Ja, to je Dobra roka, namen je bil več kot dosežen.«

 

Zgodba: Dobra roka – Igri dajemo smisel

V življenju so vzponi in padci, so lepi in težki trenutki. Načrte nam prekrižajo nepredvidljive situacije. Pomembna je naša drža, ko v življenju pademo, ko se nam porušijo načrti. Vztrajamo ali obupamo.

V slovenskih zaporih so ljudje, ki prestajajo kazen zapora. Prestopili so zakon. Marsikaj se je s tem v življenju porušilo. Zato je tudi zapor prostor ponovne priložnosti.

Ravnotežnostne kocke Dobra roka so pripomoček, ki predstavljajo novo priložnost. Izdelale so ga roke zaprtih oseb, kot pripomoček pri igri, rehabilitaciji ali preprosti popestritvi vsakdanjika. Dobra roka je vsaka roka, ki spodbuja in opolnomoči dobro v človeku.

Kocke so izdelane iz slovenskega lesa. Vsak komplet kock je unikaten, ker je bilo pri nastajanju spodbujeno kreativno izražanje zaprtih oseb.

Pripomoček Dobra roka simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak. Tako kot zaprtim osebam daje možnost ustvarjanja, razvijanja delovnih navad in veščin za učinkovitejše in hitrejše vključevanje v družbo, tako lahko vsakemu posamezniku, ki pripomoček uporabi, daje priložnost za vztrajanje, trud in razvijanje osebnega talenta v življenju.

Z izborom pripomočka Dobra roka podpirate dobro in prispevate k dvigu družbene odgovornosti, prispevate k odpravljanju predsodkov, ustvarjate varnejšo družbo in izboljšujete občutljivost do zaprtih oseb. Dobra roka raste naprej.

Navodila za uporabo: pri sestavi stolpa uporabite vse kocke. Če se stolp poruši, poskusite ponovno– uporabite dobro roko.