Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprostila izvajanje določenih dejavnosti do 23. decembra

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki sprošča izvajanje določenih dejavnosti. Odločila je tudi, da organi državne uprave v času od 24. decembra 2020 do 4. januarja 2021 opravljajo samo nujne naloge.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 19. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Odlok omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti, zato se v vseh statističnih regijah med nove izjeme od prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dodajo:

 • drevesnice in vrtnarije,
 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
 • storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja,
 • storitev nege hišnih ljubljenčkov,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska, v katerih je epidemiološka slika boljša, pa se dodatno sproščajo tudi:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tekstil,
 • knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom,
 • specializirane prodajalne z otroškim programom,
 • storitve nepremičninskega posredovanja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Opravljanje nujnih nalog organov državne uprave med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021

Vlada Republike Slovenije je odločila, da organi državne uprave v času od 24. decembra 2020 do 4. januarja 2021 opravljajo samo nujne naloge.

Vlada Republike Slovenije je naložila predstojnikom organov državne uprave, da določijo nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo v obdobju med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021 izvajali nujne naloge, pri čemer je treba zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo kot delo na domu. Zgolj v izjemnih primerih, ko teh nalog ni možno izvajati zunaj delovnega mesta oziroma na domu, javni uslužbenec nujne naloge lahko izvaja na delovnem mestu.

Kot nujne naloge se štejejo:

 • naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov,
 • naloge, povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode,
 • naloge nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.

Vlada Republike Slovenije priporoča predstojnikom organov državne uprave, da predlagajo javnim uslužbencem, ki ne bodo izvajali nujnih nalog, da v obdobju od 24. decembra 2020 do 4. januarja 2021, izrabijo letni dopust ali drugo vrsto upravičene odsotnosti. Javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti, se napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.

Z namenom obvladovanja epidemije COVID-19 ter glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da se v času božičnih in novoletnih praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi počitnicami, to je od 24. decembra 2020 do 4. januarja 2021, dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.

V ta namen predstojniki organov državne uprave v okviru svoje pristojnosti določijo seznam nujnih nalog, ki jih mora zagotavljati posamezen organ državne uprave, ter hkrati določijo javne uslužbence, ki bodo nujne javne naloge izvajali, praviloma od doma oziroma izven delovnega mesta, razen izjemoma, če narava delovnega procesa zahteva prisotnost javnega uslužbenca na delovnem mestu.

Pri določanju nujnih nalog predstojniki smiselno sledijo 306. a členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki določa, da se šteje, da gre za nujne zadeve iz 10. alineje tretjega odstavka tega člena, če je zaradi okoliščin izrednega dogodka odločitev nujna in neodložljiva zlasti zaradi:

 • varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (na primer nujnega preživljanja fizične osebe);
 • preprečevanja nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode;
 •  odpravljanja posledic izrednega dogodka;
 •  nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti ter delovanja države v času izrednega dogodka.

Javni uslužbenci, ki v določenem obdobju ne bodo vključeni v delovni proces in ne bodo opravljali nujnih nalog, v tem času koristijo letni dopust. Javne uslužbence, ki ne bodo koristili letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela, delodajalec oziroma predstojnik napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače kot jo določa zakon.

Vir: Ministrstvo za javno upravo