Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za operacijo "naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa"

Agencija je odobrila 240 vlog v skupni vrednosti 8 milijonov evrov.

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so jih vlagatelji oddali na javni razpis za operacijo "naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2020, ki je bil objavljen 24. 7. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 17. 9. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na javni razpis je bilo oddanih 647 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 22 milijonov evrov sredstev. Odobrenih je bilo 240 vlog v skupni vrednosti 8 milijonov evrov.

Ker so vlagatelji zaprosili za bistveno več sredstev, kot jih je bilo na voljo, je morala agencija 395 vlog zavrniti zaradi porabe sredstev, 8 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev, 4 vloge pa so vlagatelji umaknili sami.