Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na javni razpis za operacijo "naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa"

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 8 milijonov evrov, oddanih pa je bilo 647 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za kar 22 milijonov evrov sredstev.

Javni razpis za operacijo "naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa" iz PRP 2014-2020 za leto 2020 je bil objavljen 24. 7. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 17. 9. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo skupno oddanih 647 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 22 milijonov evrov. Ker višina zaprošenih sredstev bistveno presega razpisano višino sredstev, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev morala zavrniti več kot polovico sicer ustreznih vlog. Odločbe bodo predvidoma izdane do konca letošnjega leta.