Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 6. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 20 milijonov evrov, oddanih pa je bilo 187 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 45,75 milijona evrov sredstev.

6. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 (iz Programa razvoja podeželja 2014-2020) je bil objavljen 24. 7. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 15. 12. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore je bila predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ter trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo skupno oddanih 187 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 45,75 milijonov evrov. Zaprošena sredstva so presegla razpisana sredstva na obeh sklopih. Ker višina zaprošenih sredstev bistveno presega razpisano višino sredstev, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev morala zavrniti več kot polovico sicer ustreznih vlog.