Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 25. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

1B. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1. Predlog za povečanje namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog sprememb in dopolnitev Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (PNJU K), sprememb in dopolnitev Pravil upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev ter pooblastilo Modri zavarovalnici, d.d. za zastopanje Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Poročilo o izvrševanju 2. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84200-2/2019/6 z dne 3. 10. 2019 o izdelavi načrtov dejavnosti kot priloge k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, Poročevalec: mag. Matej Tonin

4. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski postavki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog soglasja k Ceniku lastne dejavnosti Upravne akademije – strokovni izpiti in preizkus znanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

7. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o načelih za ustanovitev in delovanje DECI bojne skupine Evropske unije, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v projektu U-LEAD v Ukrajini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 13. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

10. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v formatu obrambnih ministrov EU, ki je potekalo kot avdio-video sestanek, 20. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

11. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na V. Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje 27. novembra 2020 v Barceloni in državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na zasedanju zunanjih ministrov EU in južnega Sredozemlja 26. novembra 2020,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu k Sporazumu št. 1814 Natove organizacije za podporo in nabave (NSPO), Sporazumu o partnerstvu za operativno logistično podporo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

13. Nacionalni izvedbeni načrt Republike Slovenije za razvoj civilnih zmogljivosti mednarodnega kriznega upravljanja, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem srečanju z Majlindo Bregu, generalno sekretarko Sveta za regionalno sodelovanje (RCC), 16. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za avdio-video srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrico za zunanje zadeve in diasporo Republike Kosovo Melizo Haradinaj-Stublla 17. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 20. do 22. oktobra 2020 v Republiki Estoniji, Republiki Latviji in Republiki Litvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z uporabo službenih vozil in službenih stanovanj, Poročevalec: Boštjan Koritnik

18. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z dohodki in drugi privilegiji na MNZ in policiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z aplikacijo OstaniZdrav v novem režimu testiranja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakoviča glede preventivnih ukrepov za omejevanje in preprečevanje epidemije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi s prepovedjo uporabe pirotehničnih sredstev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za čimprejšnjo ponovno zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

23. Predlog mnenja o Zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu, Poročevalka: dr. Simona Kustec