Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 25. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Jesenice, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Lendava, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Zagorje ob Savi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. Železniki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog določitve Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot upravljavca nepremičnine del stavbe 2455-762-1, stanovanje št. 1 v stavbi na naslovu Cesta na Lenivec 12, 6210 Sežana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovnem mestu tajnica funkcionarja V, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodje kabineta (šifra delovnega mesta: 705) v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog razrešitve s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog imenovanja direktorja Javnega gospodarskega zavoda Rinka, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

13. Predlog imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Obalnega doma upokojencev Koper, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska Sobota, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Nova Gorica, Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Šiška, Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Poročevalka: dr. Simona Kustec

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

21. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj