Skoči do osrednje vsebine

144. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti sklepa glede razpisa zakonodajnega referenduma ter zamenjala člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Vlada sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti sklepa glede razpisa zakonodajnega referenduma

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 ter o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja zakona. Mnenje bo Vlada poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije ter Državnemu zboru Republike Slovenije.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem je 9. decembra letos na Ustavno sodišče Republike Slovenije naslovila zahtevo za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, objavljenega v Uradnem listu RS 27. novembra letos. Sočasno je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlagala, da do dokončne odločitve o zahtevi zadrži izvrševanje Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ker bi v primeru dejanskega izvrševanja tega zakona ter na njegovi podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje investicij, s katerimi Ministrstvo za obrambo prevzema obveznosti za celotno obdobje veljavnosti zakona, lahko v primeru zavrnitve navedenega zakona na referendumu sklenjene pogodbe predstavljale hudo finančno breme za Republiko Slovenijo, s tem pa bi nastale težko popravljive posledice.

Vlada se je opredelila tako do zahteve za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o navedenem zakonu kot glede zahteve za začasno zadržanje izvrševanja zakona. Vlada bo mnenje posredovala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Zamenjava člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Vlada je sprejela sklep, s katerim je kot člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve razrešila predstavnika ministrstva, pristojnega za energetiko, Roka Jerama in za preostanek mandata do 30. avgusta 2021 imenovala drugega predstavnika ministrstva, pristojnega za energetiko, Božidarja Godnjavca.

Zakon o blagovnih rezervah določa, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) upravlja Upravni odbor, sestavljen iz devetih članov, imenovanih za štiriletni mandat. Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, s tem da neposredno imenuje osem članov za zastopanje interesov države pri upravljanju zavoda, medtem ko enega člana imenuje na predlog delavcev zavoda.

Člani upravnega odbora, ki zastopajo interese države so dva predstavnika ministrstva pristojnega za preskrbo in po eni predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo, za finance, za kmetijstvo, za industrijo in energetiko, za zdravstvo ter za promet in zveze.

Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve med drugim določa, da vlada lahko razreši posamezne člane upravnega odbora, če več ne opravljajo nalog, povezanih z blagovnimi rezervami, ali če jim je prenehalo delo v ministrstvu, katerega predstavniki so.

Ministrstvo za infrastrukturo je zaradi kadrovskih sprememb v ministrstvu predlagalo zamenjavo njihovega predstavnika Roka Jerama, ker ne opravlja več nalog, povezanih z blagovnimi rezervami. Na njegovo mesto so do konca mandata do 31. 8. 2021 predlagali Božidarja Godnjavca.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZBR zato predlaga, da se z dnem izdaje tega sklepa za preostanek mandata do 30. 8. 2021, za člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve imenuje Božidar Godnjavec, predstavnik ministrstva, pristojnega za energetiko.

Nova sestava Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve je tako sledeča:

  • Mitja Močnik, predstavnik ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo,
  • Maruša Baus, predstavnica ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo,
  • Darko But, predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo,
  • Anja Pirnar, predstavnica ministrstva, pristojnega za finance,
  • Marjeta Bizjak, predstavnica ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
  • Božidar Godnjavec, predstavnik ministrstva, pristojnega za energetiko,
  • Doroteja Novak Gosarič, predstavnica ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
  • Nejc Vesel, predstavnica ministrstva, pristojnega za promet in
  • Alojzij Černe, predstavnik delavcev.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo