Skoči do osrednje vsebine

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza. S predlaganimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Dne, 13. 12. 2020 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, ki je skladu z epidemiološkimi podatki za Republiko Slovenijo sprostil izvajanje javnega prevoza potnikov na ozemlju RS v omejenem obsegu. Navedeni odlok se s petim členom novega odloka razveljavi. Predlagana je sprememba vsebine tretjega člena glede omejitev obratovanja žičniških vseh žičniških naprav (tudi vzpenjače in nihalne žičnice) in njim pripadajočih smučarskih prog, ker gre za dve različni, med sabo povezani dejavnosti.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). 

Pri sprejemu tega odloka, natančneje v tretjem členu je bilo sprejeto, da je dovoljen prevoz oseb s krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva. Pri tej dikciji so izpadle omejitve glede obratovanja vzpenjače in nihalnih žičnic. Novi odlok se torej vsebinsko napram trenutno veljavnemu odloku spreminja samo v tretjem členu, ki omogoča, da se dovoli obratovanje vseh vrst žičniških naprav ob upoštevanju priporočil NIJZ.

NIJZ pripravlja nova priporočila, s katerimi bodo določili, da bo v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema bodo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako bodo izjema osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo