Skoči do osrednje vsebine

Zasebna druženja se še vedno nadaljujejo

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Včeraj je bilo ob opravljenih 6.453 testiranjih potrjenih 1.813 novih okužb s SARS-CoV-2. Delež je bil 28-odstoten. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 157 bolnikov s COVID-19, odpuščenih pa 113 bolnikov s to boleznijo. Skupno je bilo včeraj v bolnišnicah 1268 bolnikov s COVID-19, 10 več kot v sredo. Na intenzivni negi se je zdravilo 196 bolnikov, kar je 7 več kot v sredo. V bolnišnicah je umrlo 34 ljudi, v domovih za starejše še 15, skupno je to 49 smrti.

Z največ novimi okužbami izstopajo naslednje občine: Brežice (27), Črnomelj (20), Dravograd (19), Idrija (27), Ivančna Gorica (23), Koper (28), Krško (59), Novo mesto (60), Postojna (30), Sevnica (29), Slovenske Konjice (31), Velenje (37), Vrhnika (20), Zagorje ob Savi (30), Ljubljana (147) in Maribor (82).

V domovih za starejše je na novo ozdravljenih 106 stanovalcev in 47 zaposlenih, od tega 31 zdravstvenih delavcev. Na novo okuženih je bilo včeraj 138 stanovalcev in 71 med zaposlenimi. Med domovi z večjim številom novih okužb izstopajo: Dom upokojencev Idrija (14), Dom Danice Vogrinec Maribor (12), Dom upokojencev Polzela (12), Dom upokojencev Vrhnika (11). Aktivno okuženih je 2.568 stanovalcev in 1.122 zaposlenih, od tega 651 zdravstvenih delavcev.

Možina je predstavil stanje v UKC Ljubljana. Hospitaliziranih je 372 bolnikov s COVID-19, od tega 56 na intenzivnih oddelkih, 49 jih potrebuje uporabo ventilatorja. Umrlo je 6 ljudi.

Število obravnavanih bolnikov z drugimi težavami v urgentnih ambulantah se je v prvem in drugem valu epidemije zmanjšalo, po predvidevanjih zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom. Manj obravnav v novembru je zaznanih na internistični prvi pomoči (lani 2017 primerov, letos 1766 takih primerov). V splošni nujni medicinski pomoči so novembra lani obravnavali 3666 primerov, letos pa 1000 primerov manj. Na urgentnem oddelku na nevrološki kliniki je bilo obravnav manj za 20 odstotkov, na kirurškem oddelku za 35 odstotkov. Enako število obravnav pa se zaznava pri težavah s srcem, kar je dober podatek, saj je tu življenje lahko prej ogroženo.

Približno 15 odstotkov pacientov, ki so preboleli COVID-19, se nekaj tednov po preboleli bolezni vrača v hospitalno obravnavo zaradi različnih težav: pojav hujše oblike pljučnice, poslabšanje stanja pri sladkorni bolezni, delovanju ledvic ali opešanje srca.

Zdravstveni inšpektorat je v času od 30. novembra do vključno 6. decembra opravil 1.341 nadzorov v zvezi z obvladovanjem COVID-19. Izrečenih je bilo 22 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 164 opozoril in 9 upravnih ukrepov. Inšpektorat je prejel 82 prijav, kar ustreza povprečju zadnjih nekaj tednov. Kot je pojasnila Potza, je bilo v dejavnosti gostinstva opravljenih 217 nadzorov in izrečena 1 prekrškovna sankcija ter izdanih skupno 12 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti, kozmetičnih in frizerskih salonov, cvetličarn, knjižnic in drugih storitvenih dejavnosti, je bilo opravljenih 308 nadzorov in izrečenih 5 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, izdanih skupno 14 opozoril, 1 odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti in 1 upravna odločba.

Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 548 nadzorov in izrečenih 16 prekrškovnih sankcij ter 140 opozoril po Zakonu o prekrških. V večstanovanjskih stavbah je bilo opravljenih 268 nadzorov, izrečenih pa 5 opozoril.

Iz poročila je razvidno, da je bilo številčno največ nadzorov opravljenih na javnih mestih, kjer je bilo ugotovljenih tudi največ neskladnosti. Te se še vedno nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask, še vedno pa je bilo tudi nekaj primerov ljudi, ki maske sploh niso imeli.

Inšpektorji so pri izvajanju nadzora zaznali še nekatere druge primere, na katere je Potza posebej opozorila:

– zbiranje delavcev pred vhodi večjih podjetij, medtem ko čakajo na vstop, ni pa bila zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja,

– zbiranje otrok na igriščih, na kar se je nanašalo večje število prijav,

– zabave v študentskih domovih,

– oglaševanje frizerskih storitev na letakih, razdeljenih v več stanovanjskih objektih,

– več prijav se je nanašlo tudi na delovanje fitnes centrov, 

– med prijavami izstopa primer mlajše družine, ki redno vabi k sebi domov druge obiskovalce, s čimer vabi na druženja v zasebnem prostoru,

– pojavljajo se objave na družbenih omrežjih in spletnih naslovih, s katerimi se posamezniki hvalijo z organizacijo druženj in zabav ter objavljajo fotografije udeležencev, ki ne spoštujejo ukrepov in priporočil,

– pojavljajo se vabila na druženja v zasebnih prostorih in na prednovoletne zabave podjetij, uradno z namenom »izobraževanja«. 

Potza je predstavila tudi poročilo Združenja mestnih občin Slovenije o nadzorih občinskih redarstev, ki se nanašajo na čas od sprejetja PKP5, torej ne le na zadnji teden. Iz poročila izhaja, da so redarji obravnavali 1511 primerov in izrekli 416 opozoril. V 21 primerih je bil izdan plačilni nalog. Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami v poročilu navajajo kršitev prepovedi zbiranja, tudi na notranjih dvoriščih stanovanjskih blokov, neuporabo zaščitne maske na javnih površinah ter nedovoljeno prehajanje med občinami.

Med inšpektorati izstopa še tržni, kjer so opravili nadzor pri 199 subjektih, od tega je bila pri 53 ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupno je bilo izrečenih 43 opozoril, v 8 primerih pa je bilo opravljanje dejavnosti prepovedano z upravno odločbo. Zaradi opravljanja trgovinske dejavnosti kljub začasni prepovedi je bila izdana tudi ena odločba o prekršku z izrekom globe v višini 4.400 EUR. Izdani so bili še 3 opomini, od tega 2 zaradi opravljanja dejavnosti kljub prepovedi in 1 zaradi nezagotavljanja ustrezne razdalje (30 m2 na posamezno stranko).

V zadnjih sedmih dneh, od petka, 4. decembra, do danes, so policisti ob opravljanju rednih nalog iz svoje pristojnosti opravili nadzore na 16.341 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov, dnevno v povprečju več kot 2.300 nadzorov. Prejeli so 169 prijav občanov o domnevnih kršitvah odlokov in opravili nadzore, je podatke predstavil Pečjak. Izrekli so 897 opozoril in izdali 543 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V večini primerov gre za kršitve odloka o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanja občin, nošnje maske. V 11 primerih so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista).

Pečjak je predstavil nekatere primere kršitev. Minuli konec tedna so v Ljubljani prejeli več klicev občanov, da se v parkih pri igrah na snegu družijo večje skupine ljudi. Otroci so se sankali, odrasli pa so se družili med seboj in pri tem niso uporabljali zaščitnih mask. Policisti so v Metliki ugotovili delovanje dveh gostinskih lokalov. Ugotovili so tudi več kršitev javnega reda in miru, predvsem zaradi izvajanja zabav, kjer so policisti ugotovili tudi kršitev prepovedi zbiranja. Kršitev odlokov zaznavajo tudi pri obravnavi prometnih nesreč. Policisti so bili pozorni tudi na druženja v zidanicah in ugotovili nekaj kršitev, npr. v krajih Trebnje in Črnomelj ali pri izvajanju opravil, kot je izdelovanje kolin.

V času od petka, 4. decembra, do vključno četrtka, 10. decembra, je policija na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala 1.404 potrdila o napotitvi v karanteno na domu. Glede na mejo prečkanja so največ napotitev v karanteno na domu izdali na meji s Hrvaško, 1.213. Na meji z Avstrijo so jih izdali 47, na meji z Italijo 28 in na meji z Madžarsko 13. Še 103 napotitve v karanteno na domu so bile izdane potnikom, ki so prispeli na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Glede na države prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izdanih osebam, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine – 604, Hrvaške – 271, Kosova – 124, Srbije – 83 in Severne Makedonije – 81.

Glede na podatke o vseh potnikih, ki so vstopili v državo ali izstopili iz države, policisti ugotavljajo, da se je v zadnjih sedmih dneh število potnikov nekoliko zmanjšalo (280.645) glede na teden prej. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je promet na mejah zmanjšal za dve tretjini, takrat je bilo potnikov, ki so prečkali mejo, 823.796.

 

 

 

Tomaž Pečjak

Tomaž Pečjak | Avtor Danijel Novakovič/STA

1 / 2