Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je izdaja odločb za naložbe v obnovo hmeljišč

Izdane so odločbe za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb v obnovo hmeljišč v vrednosti 271 tisoč evrov.

12. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči je bil objavljen 10. julija 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 3. avgusta 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 15. oktobra 2020.

Javni razpis je bil razdeljen na dva sklopa, in sicer na sklop B - za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, za katerega je bilo na voljo 3,5 milijonov sredstev in na sklop C - za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb, za katerega je bilo na voljo 500 tisoč evrov.

Na Agencijo sta za sklop C prispeli 2 vlogi, za kateri je Agencija danes izdala odločbi o pravici do sredstev in vlagateljema odobrila 271 tisoč evrov podpore. Odločbe za sklop B so bile izdane že v začetku decembra. S tem je obravnava vlog za 12. javni razpis za podukrep 4.1 zaključena.