Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za naložbe v obnovo hmeljišč in za naložbe, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, in sicer za vloge, ki so prispele na 12. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči in za vloge, ki so prispele na 13. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi.

12. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči je bil objavljen 10. julija 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 3. avgusta 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 15. oktobra 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 3,5 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B).

Oddanih je bilo 20 vlog, za katere je Agencija izdala 20 odločb o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 1,62 milijona evrov podpore.

Agencija je izdala tudi odločbe za vloge, ki so prispele na 13. javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi. 13. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi je bil objavljen 24. julija 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. avgusta 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 21. oktobra 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 1 milijon evrov, in sicer 750 tisoč evrov za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter 250 tisoč evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Na Agencijo je prispelo 12 vlog, za katere je Agencija izdala 8 odločb o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 852 tisoč evrov podpore. Štiri vloge so bile zavrnjene.